ARTIKLER


Fogh modsiger Barroso

Statsminister Anders Fogh Rasmussen stiller nye krav for Tyrkiets medlemskab af EU – i polemik med kommissionsformanden José Manuel Barroso.
Af Staffan Dahllöf
13. november 2006

Statsministerens nye markering kom på hans pressemøde i tirsdags som en kommentar til Kommissionens stærkt kritiske rapport om de tyrkiske anstrengelser at leve op til EU’s krav og forventninger.

»Om Tyrkiet kommer med som medlem til sin tid kan ingen vide i dag, men det vil være afhængigt at to betingelser. For det første skal Tyrkiet opfylde en række betingelser for at blive medlem, og for det andet skal EU have kapacitet til at modtage Tyrkiet,« sagde Anders Fogh Rasmussen.

Selv om det måske lød velkendt var det politisk nyt.

EU’s mulighed for at modtage Tyrkiet er ikke tidligere officielt gjort til en betingelse for tyrkisk medlemskab.

Barroso benægtede

På regeringschefernes seneste formelle topmøde, den 15.-16. juni i Bruxelles, gjorde kommissionsformand José Manuel Barroso sit bedste for at afvise det som den danske statsminister nu siger.

»Der er ikke, og jeg gentager, ikke tale om nye betingelser for ansøgerlandene,« sagde Barroso på junitopmødet.

Baggrunden var at et nyt begreb »absorptionskapacitet« var dukket op i diskussionerne, og fået en plads i topmødets sluterklæring.

»Vi er blevet enige om ikke at gøre det til et kriterium. Spørgsmålet om absorptionskapacitet er et separat og uafhængigt aspekt i forbindelse med udvidelsen,« sagde topmødeformanden, den østrigske kansler Wolfgang Schüssel, som selv hører til kredsen af klart Tyrkiet-skeptiske regeringschefer.

Hvad borgerne mener

På det kommende topmøde i december vil det omdiskuterede begreb absorptionskapacitet blive taget under behandling på ny, om end måske omdøbt til integrationskapacitet.

Det vil ske på baggrund med yderligere en rapport om sagen – en generel analyse af EU’s mulighed for at klare flere medlemslande, en analyse udover den nu aktuelle rapport om Tyrkiet og tilsvarende rapporter om Kroatien og andre lande på Balkan.

Kommissionen har blandt andet fået til opgave at analysere hvordan fremtidige udvidelser bliver opfattet af borgerne i de nuværende medlemslande.