ARTIKLER


Folketinget skal tidligere ind i EU-sager

Svend Auken kræver, at Folketingets Europaudvalg bliver orienteret, allerede når EU-forslagene begynder at tage form
Af Sven Skovmand
10. april 2006

I en kronik i Berlingske Tidende 13.3.2006 »Ny fremdrift i EU kræver dansk nytænkning« går Socialdemokratiets EU-ordfører, Svend Auken, ind for, at Folketingets Europaudvalg får langt tidligere besked om EU-forslag, end udvalget gør i dag.

Svend Auken vil forpligte regeringen til at sikre sig et forhandlingsmandat i Europaudvalget, allerede når lovforslagene begynder at tage form.

I øjeblikket får udvalget tit forslagene så sent, at deres skæbne i praksis er afgjort. Europaudvalget kan nok pålægge en minister at stemme imod et forslag, men da beslutningerne træffes med kvalificeret flertal, har det ikke nogen større betydning, hvordan Danmark stemmer.

Ifølge Berlingske Tidende går et flertal uden for regeringen ind for Aukens forslag. Det består af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, mens De Radikale ikke har taget stilling.