ARTIKLER


Hollændere trætte af integration

Et flertal af hollænderne er modstandere af, at EU optager flere lande som medlemmer. Og de ønsker ikke, at der skal være en ny forfatning.
Af Mark Beundermann og Luise Pihl
2. juni 2006

Hollænderne vil have bremse på udvidelsen, men vil godt se på en ny EU-traktat, blot det bliver efter år 2008. Sådan lyder de vigtigste meldinger fra den hollandske regering i et brev, som regeringen den 19. maj sendte til EU-parlamentet om sin stilling til EU’s fremtid.

Regeringens melding sker på baggrund af en opinionsundersøgelse og råd fra eksperter.

Cirka 100.000 personer har reageret på spørgsmål i en internet-undersøgelse, og af svarene fremgår det at 65 procent mener at EU-traktaterne trænger til en revision.

Samtidig fremgår det at 50 procent af hollænderne er imod at traktatændringerne skal være i form af en forfatning.

Mere EU på nogle områder

Den hollandske opinionsundersøgelse viser at folk på visse områder, trods en almen uvilje mod europæisk integration, ønsker mere og ikke mindre EU.

»Folk synes at integrationsprocessen går for hurtigt. Men de ønsker faktisk mere (europæisk) integration, når det drejer sig om asyl, terrorbekæmpelse, miljø og energi,« bemærker den hollandske regering.

Mere end halvdelen siger at forandringerne i EU sker »for hurtigt«, men samtidig går 70 procent ind for en fælles EU-asylpolitik, og tre fjerdedele ønsker en »stor« eller »ganske stor« rolle for unionen i kampen mod terror.

»Afvisningen af forfatningstraktaten påvirker ikke ønsket om et mere intensivt samarbejde på dette område,« konkluderer den hollandske regering og antyder dermed at den er forsigtigt åben for et mere intensivt samarbejde om EU-kommissionens forslag om at afskaffe det nationale veto på området for retlige og indre anliggender.

Udtalt modvilje mod udvidelse

Derimod vil den hollandske regering indtage en stejlere holdning i spørgsmålet om udvidelse. Baggrunden er en massiv folkelig uvilje, som fremgår af undersøgelsen.

Men det fremgår af brevet at den hollandske regering ikke vil blokere fuldstændigt for udvidelse på baggrund af den folkelige modvilje. I stedet vil den presse på for strengere krav i optagelsesforhandlingerne og gå ind for nye »elementer«, der skal »sikre at der skal tages uforbeholdne skridt til at sikre at der sker fremskridt efter de politiske kriterier under optagelsesforhandlingerne«.