ARTIKLER


Husdyrene er retsløse i EU

Husdyrene har det endnu dårligere i andre EU-lande, end de har det i Danmark. Det kan man læse i Statistik Nyt for Dansk Landbrug for februar 2006
Af Sven Skovmand
10. april 2006

Der rejses tit kritik mod de vilkår, som danske husdyr lever under. Men husdyrene har det langt dårligere i EU. Det fremgår med stor tydelighed af en oversigt, der kan læses i Statistik Nyt for Dansk Landbrug for februar 2006.

I oversigten opregnes en lang række bestemmelser om dyrenes vilkår, og man sammenligner vilkårene i Danmark og EU. Det gennemgående forhold er, at EU's regler enten er ringere eller slet ikke findes.

EU har for eksempel ingen regler for behandling af syge svin og grise. Der er ingen regler for, hvor mange høns der må være i et bur, og arealkravene for den enkelte høne er mindre. Og hvor danske dyr skal tilses mindst to gange dagligt, kræver EU kun, at de skal tilses én gang dagligt.

I Danmark er der også en række regler for, hvordan kyllingernes tilstand skal være, når de ankommer til slagteriet. Hvis tilstanden er utilfredsstillende, kan dyrlægerne kræve, at forholdene forbedres. I grove tilfælde indberettes forholdene til den stedlige fødevareregion.

På dette område har EU ingen regler overhovedet. Dermed er dyrene retsløse.