ARTIKLER


Kræver mobilisering mod indvandring

Otte sydeuropæiske stats- og regeringschefer slår nu alarm på grund af den illegale indvandring. De har sendt et brev hvori de kræver en »stærk mobilisering« på EU-niveau.
Af Mark Beundermann og Luise Hemmer Pihl
28. september 2006

De italienske og spanske regeringschefer, Romano Prodi og José Zapatero, og den franske præsident Jacques Chirac er blandt navnene på de otte stats- og regeringschefer, som den 25. september sendte et brev til EU’s formand, den finske statsminister Matti Vanhanen. I brevet står der blandt andet:

»Det meget påtrængende problem med illegal indvandring i middelhavsområdet og det sydlige Europa nødvendiggør en stærk mobilisering fra den europæiske unions side såvel som en fælles indsats fra de lande, som indvandrerne stammer fra, rejser igennem og når frem til. Spørgsmålet må angribes på europæisk plan, navnlig når det drejer sig om økonomisk hjælp og allokering af ressourcer,« skal der ifølge presseforlydender stå i brevet.

Henvendelsen kommer få uger før et uformelt topmøde mellem EU’s ledere i Lahti i Finland den 20. oktober. Det forventes at dette møde vil blive domineret af den fortsatte krise på grund af tilstrømningen af illegale indvandrere langs EU-landenes middelhavskyster.

Vil have støtte

Grækenlands, Portugals, Maltas, Cyperns og Sloveniens statsledere har også underskrevet brevet. Men det kan blive vanskeligt at få resten af EU til at bevillige mere økonomisk støtte. Så sent som i sidste uge foreslog det finske formandskab og Kommissionen at landene skulle deles om udgifterne til at håndtere krisen. Og da mødte de meget kraftig modstand fra lande som Tyskland, Østrig og Holland.

»De, som vil have problemer løst, må holde op med at bede andre om penge,« har tyske aviser citeret den tyske indenrigsminister Wolfgang Schäuble for at have sagt.

Illegale gøres legale

Østrig og Holland kritiserede Spanien, fordi de sidste år havde givet 600.000 illegale indvandrere, der allerede befandt sig i Spanien, opholdstilladelse. Det havde, ifølge den tyske indenrigsminister Karin Gastinger, skabt »en form for tiltrækningsfaktor for folk i Afrika«.

Og det fælles fransk-spansk-italienske initiativ har da heller ikke afholdt de tre lande fra at hakke på hinanden, idet den franske indenrigsminister Nicolas Sarkozy kraftigt har kritiseret Madrid og Rom, fordi de har givet illegale indvandrere lov til at blive.

»Vi kan ikke have at nogle giver opholdstilladelser i stor stil uden at spørge deres partnere til råds,« sagde han.