ARTIKLER


Landbruget tjener meget lidt

Landbruget er ikke længere et hovederhverv for Danmark. Dets bruttofaktorindkomst var i 2005 kun 1,4 procent af den samlede danske bruttofaktorindkomst.
Af Sven Skovmand
13. februar 2006

Mange mennesker tror stadig at landbruget er et hovederhverv for Danmark. Men denne vildfarelse vil de hurtigt blive revet ud af hvis de læser Statistisk Nyt fra Dansk Landbrug.

Ifølge udgaven for januar 2006 havde landbruget i 2005 en bruttofaktorindkomst på 16,6 milliarder kroner, svarende til cirka 1,4 procent af den samlede danske bruttofaktorindkomst.

Hvis man medregner landbrugets tilskud på 7,7 milliarder kroner, kommer erhvervet lidt højere op, men ligger stadig på under 2 procent af den danske indkomst.

Landbrugets indkomst er så lille, fordi udgifter til foderstoffer, gødning og olie m.v. tilsammen sluger omkring 70 procent af indtægterne fra erhvervets produktion. Den er på lidt over 54 milliarder.

Hensynet til landbruget var afgørende for at danskerne i 1972 stemte ja til at blive medlem af EF, som EU dengang hed. Som man kan se af tallene, er der ikke længere grund til at tage et sådant hensyn.

Det vil dog næppe forhindre unionstilhængerne at bruge landbruget som argument ved en kommende folkeafstemning.