ARTIKLER


Mundtlig erklæring skal sikre overenskomster

Et stort flertal i EU-parlamentet godkendte forslaget til Servicedirektiv uden det ønskede hensyn til de danske og svenske overenskomstsystemer.
Af Staffan Dahllöf
1. december 2006

Parlamentets anden og afgørende afstemning gav hverken plads til ændringer eller præciseringer. De to store partigrupper socialdemokraterne og kristendemokraterne havde aftalt at stemme ja.

I stedet for ændringsforslag eller fortolkninger af hvad det var man egentlig var blevet enige om, blev Parlamentet vidne til noget nyt:

Kommissæren Charlie McCreevy læste op af en erklæring i stedet for at parlamentarikerne selv stemte om forskellige ændringsforslag.

I indholdet svarede hans erklæring omtrent til hvad den socialdemokratiske rapportør Evelyne Gebhardt ville have foreslået, men ikke turde, eller, i hvert fald ikke gjorde.

Men i formen er en mundtligt oplæst erklæring knap så interessant. Hvad kommissær McCreevy sagde i Parlamentet den 15. november 2006 vil Domstolen kunne se stort på i kommende fortolkningstvister.

Kirkeligt arbejde udenfor

Tilbage står fem oplæste påstande som tegner Kommissionens holdning til Servicedirektivet i efteråret 2006:

ï Kommissionen skal overvåge at medlemslandene ikke opstiller utilladte begrænsninger for den fri bevægelighed – et forslag fra arbejdsgiverne tidligere i år. Men den overvågning skal ikke opfattes sådan at Kommissionen har fået nye beføjelser.

ï Kommissionen skal overveje fortsat harmonisering, og skal i givet fald tage hensyn til Parlamentets synspunkter fra februar da flertallet holdt fanen noget højere end i november.

ï Hverken arbejdsret nedfældet i love, eller aftalepraksis som i Danmark og Sverige, skal påvirkes af Servicedirektivet.

ï Strafferetten i medlemslandene påvirkes ikke – noget som britiske politikere har været bange for.

ï De tre typer af socialt arbejde som ikke omfattes af direktivet: (sociale boliger, børnetilsyn og støtte til særlig trængende) skal heller ikke omfattes når det udføres af kirker og andre velgørenhedsorganisationer.

Udløbsdato i 2009

Foruden at de fem påstande i McCreevys erklæringer har en begrænset værdi, sammenlignet med hvis de var skrevet ind i selve direktivteksten, så har de også en begrænset holdbarhed i tid.

Når en ny Kommission træder til i efteråret 2009 vil det kun have en historisk interesse hvad den ansvarlige embedsmand mente den 15. november i år.