ARTIKLER


Natur nyder godt af nye EU-regler

De nye regler for arealtilskud har fået Danmarks Naturfonde til at indføre en mere miljøvenlig drift på deres gods på Langeland
Af Sven Skovmand
26. marts 2006

Ifølge Landboavisen for 7.3.2006 vil Skovsgaard gods på Langeland ikke længere lade nærliggende svinefarme udbringe gylle på sine marker. I stedet vil man så kløver, der i modsætning til almindeligt græs kan udnytte den kvælstof, der findes i luften.

Skovsgaard gods ejes af Danmarks Naturfonde, og det har længe været kritiseret at godset brugte gylle som gødning.

Svaret har hidtil været at et højt udbytte af kornet har været nødvendigt, og at man derfor har brugt gyllen.

Men denne begrundelse er faldet bort efter at EU-støtten er lagt om til arealstøtte. Det betyder at godsets produktion ikke længere betyder noget for EU-tilskuddets størrelse.

Ja, kom ikke og sig at alt, hvad EU laver, er tåbeligt. Her kommer nye regler faktisk til at gavne naturen.