ARTIKLER


Norden: Succes ude – fiasko hjemme?

Vestnorden klarer sig glimrende uden for EU, og den nordiske samarbejdsmodel efterlignes ude i verden.
Af lUISE pIHL
17. august 2006

Norden er en succes ude, men måske en fiasko hjemme. De tørre tal viser at den nordiske model har gjort det muligt at forene et højt velfærdsniveau og international solidaritet med økonomisk konkurrenceevne. Det fremførte Frank Dahlgaard, redaktør af Nordisk Statistisk årbog, på årets udgave af Nordisk Folkerigsdag, som fandt sted på Island den 28.-30. juli.

Frank Dahlgaard havde mange eksempler på at den nordiske samarbejdsmodel efterlignes fra de britiske øer til Middelhavet.

Den nys afgåede svenske udenrigsminister Laila Freivalds fortalte om udbyttet af en etableret møderække mellem de nordiske udenrigsministre og udenrigsministrene fra 10 afrikanske lande.

EU's begrænsninger

Tre nuværende og tidligere islandske ministre, repræsentanter fra norsk Nei til EU og fra den Nordatlantiske gruppe i Folketinget, påviste at Island, Norge, Grønland og Færøerne klarer sig udmærket uden for EU.

Men udnytter Norden sine muligheder? Også i de nordiske lande er velfærden under afvikling, og polariseringen vokser. Debatter og oplæg kom ind på de begrænsninger, som ikke mindst EU sætter for videreudviklingen af den nordiske model.

Afslutningstalen blev holdt af Islands tidligere præsident, Vigdis Finnbogadottir, der talte om Norden som er realitet i vor egen bevidsthed – men også understregede behovet for at gøre mere for at styrke den gensidige sproglige og menneskelige forståelse. Først da vil Norden fuldt ud kunne udnytte sine muligheder.

Nordisk Folkerigsdag har været afholdt forskellige steder i norden siden 1990. Indlæggene på årets folkerigsdag kan læses på www.fritnorden.dk.