ARTIKLER


Norge vil sige ja til giftige flammehæmmere

Mens Sverige har gennemført sit eget forbud, og Danmark stadig overvejer, vil ikke-EU-landet Norge tillade den giftige bromerede flammehæmmer deca-BDE.
Af Luise Hemmer Pihl
28. september 2006

Norge har endnu en gang valgt ikke at benytte den vetoret, landet har over for EU-love i henhold til EØS-aftalen. Bag beslutningen står den norske miljøminister Helen Bjørnøy, valgt af EU-modstanderpartiet SV (Sosialistisk Venstreparti), og tidligere næstformand i Nei til EU.

Danmarks miljøminister, Connie Hedegaard, har valgt at anlægge sag mod Kommissionen om benyttelsen af den bromerede flammehæmmer deka-BDE, som EU-kommissionen tidligt i år valgte at undtage fra et forbud. Sverige har valgt at trodse EU-kommissionen og gennemføre et nationalt forbud mod deka-BDE alle andre steder end i elektriske og elektroniske apparater.

Helen Bjørnøys beslutning overrasker, fordi hun, da hun blev miljøminister, sagde at hvis der er noget, som der bør nedlægges veto mod i EØS, så er det den slags miljøgifte. Og hun får da heller ikke lov til at dø i synden:

»Hvis vores regering (den tidligere centrum-højreregering. red.) havde sagt ja til farlige miljøgifte på grund af et EU-direktiv, ville SV og Sp (Senterpartiet, red.) stensikkert have kaldt det svig og knæfald for EU-systemet,« siger formanden for Stortingets energi- og miljøudvalg, Gunnar Kvassheim fra partiet Venstre ifølge Nationen 7. september. Kvassheim antyder at Bjørnøys beslutning sker under pres fra det største regeringsparti, Arbeiderpartiet, hvis officielle politik er EU-venlig.

Ikke veto mod et godt direktiv

Henriette Westhrin, der er næstformand i SV og samtidig statssekretær (en slags indflydelsesrig departementschef, red.) i det norske miljøministerium, forsvarer beslutningen:

»... Norge har tidligere tilsluttet sig et EU-direktiv om begrænsning af farlige stoffer (RoHS-direktivet, red.). Det er i sit udgangspunkt et godt direktiv, som har ført til forbud mod flere gifte, og lagde i udgangspunktet også op til et forbud mod de bromerede flammehæmmere kaldet deka-BDE.

Men i oktober i fjor bestemte EU-kommissionen sig for at undtage deka-BDE fra forbudet. Så sad vi med et dilemma. Skulle vi opsige hele RoHS-direktivet? Vi valgte at fortsætte med det og i stedet deltage i arbejdet for at forbedre direktivet,« siger Henriette Westhrin til den norske avis Nationen.

Norge vil bakke Danmark op

Ifølge Nationen har Norge allerede i juni meldt sig som biintervenient, altså som én juridisk person, der støtter den danske miljøministers sagsanlæg. Og ganske vist har Norge endnu ikke kunnet få bekræftet om EF-domstolen vil godkende at Norge får denne rolle, er det det, Helen Bjørnøy benytter som argument for ikke at nedlægge veto.

»Den vej, vi nu går, er den, vi tror, vil være mest hensigtsmæssig for at få EU til at forandre mening, så vi faktisk får et forbud mod deka-BDE,« siger hun og tilføjer: »Så må vi implementere bestemmelserne indtil videre.«

Sverige: Nul deka-BDE næsten

EU-medlemslandet Sverige vælger en anden fremgangsmåde og trodser Kommissionen uden at vente på EF-domstolen. Den 24. august udsendte miljøminister Lena Sommestad (SD) en pressemeddelelse, hvori hun fastslog at anvendelsen af bromerede flammehæmmere er forbudt i Sverige. Det gælder alle de steder, hvor det tidligere har været anvendt, dog undtagen køretøjer og elektriske og elektroniske apparater. Forbudet vil betyde en mindskning af forbruget på under en fjerdedel af det hidtidige.

Ministeren henviser til at EU’s egen videnskabelige komité mener at man ikke bør vente på yderligere undersøgelser.

Hvad er deka-BDE?

Deka-BDE er et stof, der bruges til at nedsætte brandfaren i en række produkter som møbler, elektrisk og elektronisk udstyr, biler, tog og fly.

Sammen med en række andre stoffer, der indeholder grundstoffet brom, blev deka-BDE forbudt i det såkaldte RoHS-direktiv, som trådte i kraft 1. juli i år. Disse stoffer er fundet mange steder i naturen og i mennesker og anses for hormonforstyrrende. Deka-BDE (dekabromdifenylat) står på EU’s liste over 52 stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende på grundlag af reagensglas- og dyreforsøg, og EU’s videnskabelige komité mener ikke at der er grund til at afvente flere undersøgelser, før stoffet forbydes.

Alligevel valgte Kommissionen at gå ind og ændre direktivet, så deka-BDE blev undtaget for forbudet.