ARTIKLER


Når EU bestemmer reklamerne…

TV-DIREKTIVET. Det netop indgående medieforlig åbner op for at en masse nye TV-stationer kan omgå de danske reklameregler med EU’s TV-direktiv i hånden. De danske regler om at film ikke må afbrydes af reklameblokke kan ende som en sær-regel for TV2.
Af Leo Jakobsen, redaktør af Kig&Lyt og bestyrelsesmedlem i Udfordring¬Europa
18. juni 2006

KOMMENTAR

EU er gennem tiden blevet beskyldt for en hel del. Nu får EU så også skylden for at danske regler for reklamer i radio- og TV ikke længere skal gælde i Danmark. De danske regler siger bl.a., at der ikke må reklameres for alkohol og medicin samt at udsendelser ikke må afbrydes med reklamer midt i udsendelser. TV2’s slogan »Film uden afbrydelser« er et godt eksempel på hvordan man kan gøre en dyd ud af nødvendigheden.

Beskyldningen kommer fra en overraskende kant. Det kan nemlig læses i det medieforlig, der blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti tirsdag den 6. juni 2006. Her henvises til EU’s TV-Direktiv som begrundelse for at TV-stationer, der i fremtiden vil sende fra jordbaserede sendemaster ikke skal overholde danske regler. Direktivets »sendelandsprincip« betyder, at en TV-station blot skal følge reglerne i det land, stationen er etableret. Stationer som TV3 får lov til at sende TV i Danmark fra danske sendemaster på jorden − uden at stationen skal overholde danske love. TV3 er nemlig officielt baseret i England.

Skal ikke følge danske regler

Et af de mere spændende elementer i Medieforliget er udbygningen af det nye digitale og jordbaserede sendenet for TV. Foreløbig har DR og TV2 fået lov til at sende digitalt på én frekvens. Når DR1 og TV2 slukker deres analoge sendinger i 2009, bliver der plads til yderligere 8-12 kanaler, der vil kunne modtages med en almindelig stueantenne. Allerede i løbet af denne måned – juni 2006 – forudser regeringen imidlertid, at der kommer en international aftale om en omfordeling af frekvenser. Det betyder, at der bliver plads til endnu flere digitale kanaler i fremtiden. Det er slet ikke urealistisk, at vi i 2010 kan opfange op imod 30 kanaler med en almindelig antenne − blot fra det danske jordbaserede net! Dertil kommer alle de udenlandske kanaler, mange vil kunne opfange.

Spørgsmålet er, hvem der skal have lov at sende i det jordbaserede, digitale net. Her lægger regeringen op til, at de kommercielle aktører skal have lov til at sende krypterede programmer – hvilket vil sige, at vi som seere skal købe et særligt kort fra udbyderne for at kunne se udsendelserne. Det er der ikke noget overraskende i. Det bemærkelsesværdige er, at disse kanaler ikke skal leve op til dansk lovgivning, når det gælder reklamer.

En ren TV2 lov om reklame

I Medieforliget hedder det: »Senderlandsprincippet i medfør af tv-direktivet betyder bl.a., at kanaler, der er etableret i Danmark, skal overholde de danske reklameregler, medens andre kanaler skal overholde reklamereglerne i deres respektive hjemlande….« Hidtil har f.eks. TV3 og TV Danmark – under dække af at de sendte fra Storbritannien – kunnet henvise til de var underlagt britisk lovgivning og dermed helt ignorere de danske regler.

I sagens natur er det svært at håndhæve danske regler, når signaler udsendes fra en satellit langt ude i rummet. Det er det imidlertid ikke, når man giver stationerne adgang til at sende i et jordbaseret, dansk sendenet! Derfor et det helt uforståeligt, hvorfor det ikke er en betingelse for at få plads i nettet, at man som et minimum underlægges dansk lovgivning!

I hvor lang tid vil en station som TV2 i givet fald finde sig i, at danske regler for TV-reklamer i realiteten er en ren TV2-lov, fordi ingen andre er underlagt disse regler. Enhver anden kommerciel aktør kan nemlig bare slå sig ned i et hvilket som helst andet land på kloden med de mest liberale reklame-regler – eller måske snarere: I et land helt uden regler!