ARTIKLER


Ny klage over bananpolitik

EU har afskaffet kvoterne for bananer. Til gengæld er tolden sat stærkt i vejret. Det protesterer Ecuador imod. Sagen kan ende i WTO
Af Sven Skovmand
1. december 2006

Lige siden 1993 har EU opretholdt en høj told på bananer fra lande uden for EU, der ikke er med i det særlige AVS-samarbejde, der omfatter en række tidligere kolonier i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

Med hjælp af den danske landbrugsminister Bjørn Westh indførte EU i 1993 en ekstra told på 4 kroner pr. kg. for alle bananer ud over en mængde, der svarede til knap 80 procent af bananlandenes hidtidige eksport. Denne told fordyrede bananerne med 75 øre pr. stk. og førte til en kraftig nedgang i indførslen af bananer.

Verdenshandelsorganisationen WTO har gentagne gange kritiseret denne politik, og fra 1. januar har EU derfor haft en told på 1,31 kroner pr. kg. bananer, svarende til en fordyrelse på 25 øre af hver banan.

Nu kræver den største eksportør af bananer, Ecuador at denne lave told genindføres. For nok har Ecuador i løbet af 2006 forøget sin eksport til EU med 8 procent, men det dækker slet ikke det tab, Ecuador led på grund af toldforhøjelsen i 1993, oplyser Jyllands-Posten. EU kan afvise klagen, men i så fald er WTO forpligtet til at indlede en sag mod EU.