ARTIKLER


Nye regler vil kunne ruinere kunder

Forslag til EU-direktiv kan blive farlige for både dankortet og dets kunder.
Af Sven Skovmand
13. oktober 2006

I dag er det forholdsvis ufarligt at få stjålet sit dankort. Hvis blot man anmelder tyveriet i tide, dækker banken tabet. Og selv ved grov forsømmelighed kan man højst komme til at betale 8.000 kroner.

Men et forslag til et nyt EU-direktiv kan gøre det til et mareridt at bruge dankortet.

EU vil ikke alene indføre en selvrisiko på cirka 1100 kroner ved tyveri af dankort. Man vil også fjerne grænsen på de 8.000 kroner. Bliver tyveriet ikke meldt i løbet af få timer, vil kunden hæfte for hele det beløb, som tyvene får ud af dankortet, oplyser Jyllands-Posten 5.10.2006.

Bankerne vil ikke være milde

I teorien kan bankerne være flinke over for deres kunder og fastholde de nugældende regler. Men det skal man ikke regne med.

»Det kan ikke nytte noget at forsøge at lave et indre marked og samtidig have 25 nationale tilføjelser. Så skønt vi lever fint med den danske 8.000 kroners regel, vil vi ikke være indstillet på at den blev opretholdt for Danmark alene. Det skal være ens for alle,« siger underdirektør i Finansrådet Tina F¸ssel.

Skal 50-øren genindføres

EU-direktivet vil i øvrigt også på anden måde gøre det sværere at bruge dankortet.

EU vil nemlig forbyde den nuværende ordning, hvor butikkerne betaler en fast pris til bankerne, når dankortet bruges i deres butikker, oplyser Jyllands-Posten 3.10.2006.

Denne ordning blev gennemført af regeringen i marts 2005, efter at bankerne i en kort periode havde indført et gebyr på 50 øre for hver ekspedition af dankort.

Dette gebyr vakte sådanne protester at Anders Fogh Rasmussen offentligt erklærede at regeringen ville afskaffe det.

Men nu ønsker EU åbenbart at 50-øren skal genindføres.