ARTIKLER


Nyt agentur for grund-rettigheder

EU vil nu have sit eget agentur for menneskerettigheder, som sandsynligvis vil komme til at konkurrere med Europarådets arbejde
Af Erling Böttcher
26. marts 2006

Den 15. marts mødtes forhandlere fra EU og Europarådet i Strasbourg for at drøfte EU’s planer om at oprette et nyt agentur for grundlæggende rettigheder i Wien.

Mens Europarådet med sine 46 medlemmer er af den opfattelse at det har hovedrollen i beskyttelse og fremme af menneskerettigheder i Europa, er EU ivrig for at oprette sit eget agentur for menneskerettigheder.

Det er meningen at det nye EU-agentur fra 2007 skal erstatte det eksisterede Europæiske Overvågningscenter angående Racisme og Xenofobi (EUMC) i Wien.

Centret i Wien har forsynet EU med information og data om racisme, xenofobi, islamofobi og antisemitisme siden 1998.

Europarådet siger at det ikke er modstander af oprettelsen af et EU-agentur for menneskerettigheder, som skal tage sig af fællesskabslovgivningen; men Terry Davis, der er generalsekretær for Europarådet, har ved flere lejligheder givet udtryk for bekymring for dobbeltarbejde.

»Selv med den allerbedste vilje kan jeg ikke se, hvad det skal foretage sig,« blev han sidste år citeret i Financial Times for at have sagt.

I løbet af april er det meningen at der skal udkomme en rapport om, hvordan de to organer vil kunne fungere side om side. (euobserver.com, 16.03.2006)