ARTIKLER


Parlamentet købte bygningerne

Strasbourgs borgmester Borrell mener, at modstandere af EU's rejsecirkus ikke har forståelse for byens betydning som symbol på freden. Men pengene kunne bruges bedre på humanitære opgaver, siger Ole Krarup
Af Ole Krarup
16. oktober 2006

EU-parlamentet købte torsdag den 28. september parlamentsbygningerne i Strasbourg for 143 millioner euro (lidt over en milliard kroner). Strasbourgs borgmester Fabienne Keller og EU-parlamentets formand Josep Borrell slog ved den lejlighed fast at parlamentet fortsat skal holde møder i Strasbourg trods underskriftsindsamlingen mod parlamentets rejsecirkus.

Borrell tager afstand fra dem som har skrevet under på appellen, da de ifølge Borrell ikke forstår betydningen af møderne i den franske by tæt ved den tyske grænse som symbol på fred og forsoning efter tidligere tiders krige.

»Der er lande i EU, der ikke har oplevet disse rædsler. Jeg tænker for eksempel på de nordiske lande ... Det er let at glemme det, man ikke har været igennem«, har Borrell udtalt.

Josep Borrells udtalelser vidner om hans omfattende uvidenhed om anden verdenskrigs betydning for de nordiske lande og hans arrogance overfor det demokrati og folkestyre, som frihedskampen handlede om såvel i Norden som i den øvrige verden.

EU-parlamentet har hverken folkelig opbakning eller reelt demokratisk mandat. Det viser valgdeltagelsen gennem alle parlamentsvalgene. Borrells udtalelser illustrerer dette. Kan man med demokratisk god samvittighed ignorere den klare folkelige modstand mod EU’s omkostningskrævende rejsecirkus? Den over halvanden milliard kroner det koster kunne i stedet bruges på bidrag til humanitære og fredsbevarende opgaver rundt om i verden.