ARTIKLER


Pesticider ud af vandhanen

Et EU-direktiv vil forbedre kvaliteten af drikkevandet – blot ikke i Danmark. For EU vil nemlig ikke tillade, at vi forbyder de plantegifte, som tvinger til rensning af drikkevand.
Af Jens-Peter Bonde
15. september 2006

Jeg er med i EU-parlamentets delegation til forligsudvalget angående et nyt direktiv om grundvand. Direktivet vil højne kvaliteten i drikkevand de fleste steder, men ikke i Danmark. Vi drikker grundvandet direkte uden kemisk rensning, og har derfor forbud mod en række sprøjtegifte, som EU-kommissionen vil have tilladt for den frie bevægeligheds skyld.

Værsgo, danskere, så I må drikke pesticider fra vandhanen.

Et dansk specielt problem burde kunne klares med anvendelse af den såkaldte miljø-garanti, men den er så tynd, at den ikke engang kan anvendes her.

JuniBevægelsen har gennem nogen tid arbejdet for at indsætte klare bestemmelser i de enkelte direktiver, som fastslår, at landene har lov til at foretage en bedre beskyttelse. Kommissionen kan ikke lide det, og prøver at få mig til at acceptere en indskrivning af nogle smukke ord i indledningen. Men jeg insisterer på en rigtig juridisk bindende ret til at forbyde de omstridte pesticider.

Samtlige danske tilstedeværende stemte for ændringsforslaget. Ministerrådets og Kommissionens embedsmænd vil ikke have forslaget med, fordi fuldstændig ens regler for dem, er en hellig ko.

Men det er et slag, som vi nok skal vinde. Skellet går ikke mellem højre og venstre, men mellem dem, der har mødt en vælger, og de embedsmænd, der mest møder lobbyister.

Sprøjtegifteindustrien er en meget stærk modspiller. De skulle tvinges til at drikke deres eget sprøjt, før de vil slippe det ud urenset i vore vandhaner.