ARTIKLER


Regler for dyretransport afventer ikke EU

De nye skærpede danske regler om dyretransporter træder i kraft som planlagt, den 15. august i år. De danske særregler om mere plads til dyrene under transporten til slagterierne skal ikke afvente EU-domstolens afgørelse.
Af IB ROSLUND
1. juli 2006

Den kendelse meddelte Vestre Landsret til foreningen Danske Svineproducenter torsdag den 14.juni.

18. december sidste år vedtog Landsretten ellers at der kan rejses tvivl om, hvorvidt nye danske bekendtgørelser om dyretransporter gøres juridisk ugyldige af EU’s regler på området. Den tvivl skal nu afklares af EU-domstolen. Svineproducenterne har efter denne dom forsøgt at få udskudt de danske reglers ikrafttræden, hvilket er muligt, hvis reglerne vil medføre »uoprettelig skade« for svineproducenterne. Det mente landsretten ikke at svineproducenterne vil.

I mellemtiden har sagens parter – Justitsministeriet og Danske Svineproducenter – forsøgt at forhandle sig til formuleringen af spørgsmålene, som EU-domstolen skal besvare. Det er de ikke blevet helt enige om, så nu skal landsretten afgøre formuleringen hen over sommeren og sende dem til EU-domstolen i Luxembourg.