ARTIKLER


Skarp protest mod sko-told

Dansk Handel og Service er stærkt utilfreds med, at Kommissionen bliver ved med at gå ind for en skotold, når et flertal af EU's medlemslande er imod.
Af Sven Skovmand
15. september 2006

Onsdag den 30. august 2006 besluttede EU-kommissionen at man skal fastholde anti-dumping tolden for sko fra Kina – på trods af at 14 ud af 25 EU-lande har sagt nej til denne told, skriver Berlingske Tidende 31.8.2006.

Ikke nok med det. EU truer med at indklage modstandere af skotolden for EU-domstolen, hvis de ikke følger Kommissionens afgørelse.

Det har ført til en skarp protest fra Dansk Handel og Service.

»Det er uhørt at Kommissionen trodser medlemslandenes ønsker i denne sag. Den går videre med et forslag, som 14 medlemslande er imod og forsøger ikke en gang at ændre forslaget, så det er mindre vidtgående. Den tager hensyn til en håndfuld sydeuropæiske lande, der vil beskytte deres skoindustri i stedet for at lytte til flertallet, der ønsker frihandel og åben konkurrence,« siger Linda Jakobsen, der er organisationens fagchef for international handel.