ARTIKLER


Slagter de syge svin i Tyskland

Danske svineavlere straffes, hvis de afleverer svin, som har sår i skulderen. Derfor omgår de reglerne ved at lade de syge dyr slagte i Tyskland.
Af Sven Skovmand
2. juli 2006

I 2003 indførte Danmark skrappe regler, der skulle sætte en stopper for den mishandling, som mange danske slagtesvin blev udsat for.

Det skete, efter at det var kommet frem, at hele 13.000 svin hvert år havde alvorlige sår i skulderen, når de ankom til slagteriet.

Det fastsloges, at dyrlægerne skulle undersøge dyrene for disse sår både før og efter slagtningen, og at de pågældende landmænd skulle have en bøde. I særlig alvorlige tilfælde skulle de helt miste retten til at holde dyr.

Efter at disse regler er indført, er der kun registreret et par hundrede eksempler på skuldersår. Men det skyldes ikke kun, at danske landmænd behandler deres grise bedre end før.

Vicedirektør i Fødevarestyrelsen, Henrik G. Jensen, siger i Jyllands-Posten 20.6.2006, at mange danske landmænd omgår reglerne ved at sende deres svin til tyske slagterier. Her vil de i værste fald få et fradrag i afregningen, hvis de leverer syge svin.

Formanden for Det Veterinære Sundhedsråd, professor Ove Svendsen, kritiserer fremgangsmåden, fordi den er forbundet med stor lidelse for dyrene