ARTIKLER


Stem igen i Frankrig!

Giscard d*Estaing, der stod bag den kæntrede EU-grundlov, mener stadig, at den skal tages op til behandling i Frankrig.
Af Mark Beundermann og Luise Pihl
2. juni 2006

En ny folkeafstemning eller en afstemning i det franske parlament skal ratificere EU’s forfatning i Frankrig, mener Valéry Giscard d'Estaing, der er tidligere fransk præsident og arkitekten bag EU-forfatningen.

Siden Frankrig og Holland sidste år stemte nej til forfatningen, har Valéry Giscard d’Estaing drevet lobbyvirksomhed for at få den igennem alligevel. Og sidst har han i et interview i den britiske avis Financial Times den 23. maj fremsat et kraftigt forsvar for sin forfatning.

»Det var ikke Frankrig, der sagde nej; det var 55 procent af det franske folk – de 45 procent sagde ja. Jeg ønsker. at vi skal have en ny chance for forfatningsprojektet,« siger han.

Giscard d’Estaing foreslår at forfatningen enten kan lægges frem for de franske vælgere til en ny folkeafstemning eller ratificeret af det franske parlament. Han siger:

»Folk har ret til at skifte mening. Folk kan måske mene at de har begået en fejl,« er hans kommentar til forslaget om en ny folkeafstemning. Om den anden mulighed, en ratifikation i parlamentet, siger han:

»Hvis vi havde valgt at lade parlamentet afgøre sagen, ville forfatningen være gået let igennem. Det er metoden, der har fremkaldt afvisningen«.

Briterne siger stadig nej

Giscard giver udtryk for optimisme med hensyn til at hans tekst vil blive godkendt uændret i samtlige lande, undtagen Storbritannien.

»16 ud af 25 lande har ratificeret den europæiske forfatning. Det betyder at der er et kvalificeret flertal. Der er en tekst, som der er opnået enighed om. Nu handler det om at finde de politiske midler til at gennemføre den,« siger han, men tilføjer: »Briterne vil ikke godkende forfatningstraktaten. Det ved vi. … Jeg tror at vi må finde en ordning, som ligner den, der blev taget i brug med hensyn til euroen, når det drejer sig om Storbritannien.«

Andre franske politikere har afvist tanken om sende traktaten ud til borgerne én gang til. I februar sagde indenrigsminister Nicolas Sarkozy, der kandiderer til posten som Frankrigs næste præsident: »Jeg skal ikke være den, der går ud og siger til franskmændene at de har misforstået spørgsmålet«. Han foreslår den mulighed at en slankere version af traktaten kan blive vedtaget af det franske parlament.