ARTIKLER


Stærke protester imod dyrevelfærd

Landbrugets organisationer protesterer mod,a t man nu kun vil tillade, at svin kører i otte timer undervejs til slagteriet. De vil klage til EU's domstol.
Af Sven Skovmand
15. december 2006

Fra 1. januar 2006 har det været forbudt at transportere slagtesøer mere end otte timer til slagteriet. Det har fremkaldt stærke protester fra slagterier og landbrugsorganisationer, oplyser Jyllands-Posten 1.12.2006.

Men slagterierne finder det urimeligt at der tages så meget hensyn til denne gruppe søer, hvoraf over 150.000 slagtes i Tyskland hvert år. De gør også opmærksom på at reglen kan give problemer for svin, der skal slagtes i Danmark. Der findes kun tre egnede slagterier, og ingen af dem ligger på Sjælland.

Landsforeningen Danske Svineproducenter har derfor anlagt sag ved EU's domstol i Luxembourg, men det er usikkert, om de får medhold. Sagen er følsom, fordi et stort flertal i det danske folketing går ind for 8 timers reglen.

Justitsministeriet mener også at Danmark arbejder inden for de regler, der findes i EU.