ARTIKLER


Støttemodtagere skal på nettet

Navnene skal frem på alle som får penge fra EU, og navnene skal frem på alle som prøver at påvirke beslutningerne. Måske.
Af Staffan Dahllöf
29. september 2006

Den estiske kommissær Siim Kallas, med ansvar for administration og svindelkontrol, prøver på at få gennemført nye regler for udbetaling af EU-støtte:

Alle som får penge fra EU's budget skal kunne identificeres med navn.

Navnene på modtagere af landbrugsstøtte skal kunne læses på nettet, ligesom modtagerne af støtte fra de forskellige social- og regionalfonde, dog med undtagelse af navnene på de enkelte deltagere i f.eks. kurser for arbejdsløse.

»Afgørelsen vil blive truffet af medlemslandene i Rådet, men vi er kommet et vigtigt skridt på vejen med de nye signaler fra den tyske regering og vi håber på en afgørelse i løbet af efteråret, siger Kristian Schmidt, vicekabinetschef hos kommissær Kallas.

Tre indspark udefra

Kommissær Kallasí initiativ skyldes tre grunde, fortalte hans embedsmand Kristian Schmidt i et oplæg på Roskilde Universitetscenter i tirsdags:

»Kimen var et spørgsmål fra Jens-Peter Bonde, da Kallas tiltrådte som kommissær, hvor Kallas ikke ville forsvare at navnene på støttemodtagere skal holdes hemmeligt.«

Et andet indspark kom fra interessegruppen Corporate Europe Observatory, som mener at kapitalstærke interessenter har en privilegeret adgang til EU's beslutningstagere.

En tredje faktor bag Kallasí initiativ var kritikken af den da nytiltrådte kommissionsformand Barroso for at have holdt ferie på en luksusyacht, hvis ejer havde interesser i søfartsbeslutninger i EU.

En finger ad Parlamentet

Følgen er blevet en lidt uvant situation hvor Kommissionen, det traditionelle symbol på det lukkede EU-bureaukrati, langer ud efter den manglende åbenhedsinteresse fra medlemslande, og en manglende gennemsigtighed i Parlamentet.

Efter foreløbige tyske tilsagn om at offentliggøre navne på støttemodtagere, sætter Kallasí folk i Kommissionen fokus på formandskabslandet Finland, som på trods af løfter om åbenhed er kommet med nogle uklare meldinger om landbrugsstøtten.

Og efter at enkelte kommissærer er begyndt at publicere oplysninger om sine økonomiske interesser, siger Kristian Schmidt: »Vi er jo ikke helt så sikre på at medlemmerne af Parlamentet er økonomisk uafhængige af deres politiske interesser, det kan måske være værd at diskutere.«

Ingen mulighed for tvang

Hverken beslutninger om at offentliggøre navnene på støttemodtagere, eller klare regler for registrering af lobbyister er endnu på plads.

Hemmeligholdelse af modtagernavne vil stadig kunne opretholdes, hvis medlemslandene ikke kan enes om formerne.

Registreringen af lobbyister vil foreløbig kun være frivillig – et forslag ifølge miljøgrupper og andre interesseorganisationer er helt utilstrækkeligt.

»Juridisk set kan vi ikke tvinge nogen til at registrere sig, det har vi ikke grundlag for i traktaten. Men et første skridt med frivillig registrering vil måske kunne strammes op senere,« siger Kristian Schmidt.

Dansk journalist baner vej

Den danske journalist Nils Mulvad er nomineret til årets europæiske journalist og årets europæer for sit arbejde med at afdække modtagerne af EU's landbrugsstøtte.

I nomineringen fra den Bruxellesbaserede ugeavis European Voice konkurrerer Mulvad med blandt andre kommissionsformanden José Manuel Barroso og den tyske kansler Angela Merkel.

Nils Mulvad, leder af Center for analytisk journalistik (DICAR) ved Journalisthøjskolen i Århus, er initiativtager til netværket og netportalen farmsubsidy,org

Farmsubsidy startede med at indsamle og offentliggøre navnene på modtagere af landbrugsstøtte i Danmark ved hjælp af regler om aktindsigt. Det arbejde har derefter spredt sig til andre EU-lande, med Nils Mulvad som primus motor og tovholder.

På hjemmesiden kan man i dag finde navnene på modtagere i 11 EU-lande og artikler hvor landbrugsstøtten analyseres.

Kommissæren Siim Kallas har tidligere rost det journalistiske initiativ. Kommissionen har også givet økonomisk støtte til det journalistiske research- og kampagnearbejde med base i Århus.