ARTIKLER


Svensk alkoholsystem frikendes

Det ser ud til, at det svenske Systembolags eneret på at sælge alkohol vil blive frikendt ved EU's domstol
Af Sven Skovmand
15. december 2006

Efter alt at dømme vil EU-domstolen nå frem til det resultat at det svenske Systembolags monopol på import af alkohol ikke er i strid med EU’s indre marked.

Den svenske højesteret har bedt EU-domstolen tage stilling til, hvorvidt det er tilladt svenske borgere at importere vin fra et dansk internetfirma til levering på deres adresse i Sverige.

Efter den svenske stats opfattelse er det kun tilladt private at importere alkoholiske drikke fra udlandet, når de selv bringer dem hjem.

Sagen er endnu ikke afgjort ved EF-domstolen. Men 30. november kunne euobserver.com citere domstolens generaladvokat for at sige at »et forbud mod privat import af alkohol ikke i princippet er i modstrid med Art. 31« i EU-traktaten, eftersom der ikke er tale om diskrimination mod import fra andre EU-lande.