ARTIKLER


Toldeskalering

Toldsatser kan snyde. En tilsyneladende lav told på et færdigt produkt kan i praksis vise sig at være ret høj, fordi den er en told på forarbejdning. Der vises et eksempel på, hvad det betyder for et kakao-eksporterende land
Af Christian Korsgaard
6. maj 2006

Et fiffigt trick er at arbejde med toldeskalering, således at tolden på råvarer er lavest og tolden på færdigvarer højest. Derved øger man sandsynligheden for at forarbejdningen af råvarer finder sted i importlandet, eksempelvis i Danmark. Og det er en god pointe, fordi det netop er i forarbejdningen at den største værditilvækst skabes. EU har læst på lektien og holder sig ikke tilbage når det gælder toldeskalering:-

Råvarer Halvfabrikata Færdigvarer

Japan 4,2 10,2 15,9

USA 5,5 7,1 12,6

EU 13,2 16,6 24,3

Kilde: Den Globale Markedsplads

Kakaoproducentens kvaler

Et eksempel på toldsatsernes eskalering kunne komme fra et kakaoproducerende land. Lad os antage at en kakaoproducent har fået den gode idÈ at han vil sælge sin udmærkede kakao i EU. Det må han skam også gerne – hvis han opfylder en række sanitære krav – og EU kvitterer for interessen med en beskeden told på sølle 0,5 procent. Next to nothing – i bogstaveligste forstand.

Men så finder kakaoproducenten ud af at hvis han arbejder lidt mere med sin rå kakao og laver den om til kakaomasse, så kan han få meget mere for den i EU. OK, siger Bruxelles, og kvitterer med en toldsats på 9,7 procent – for nu er varen jo mere værd og der er sket en værditilvækst i Ghana. Den skal der naturligvis betales for.

Selvom vores kakaoproducent nu muligvis begynder at blive lidt bekymret, så undersøger han alligevel lige hvad toldsatsen ville være, hvis han nu tog skridtet fuldt ud og leverede den færdige vare i EU. Tak for interessen, siger Bruxelles – og kræver kakaoproducenten for 30,6 procent told.

Toldmuren

Told anvendes primært for at beskytte hjemmemarkedet. Derfor er der i et land som Japan en voldsom told på eksempelvis ris, for derved at sikre at japanske risbønder et lukrativt hjemmemarked. Således tog toldsatserne (i procent) sig ud på udvalgte produkter i henholdsvis Brasilien, EU, Japan og USA i 2000:

Brasilien EU Japan USA

Råsukker 19 69 109 32

Ris 13 67 512 2

Hvede 13 91 80 4

Bananer 13 16 15 0

Mælkepulver 27 23 146 134

Kilde: John Nordbo/FØI