ARTIKLER


Truer med Domstolens magt

Kommissæren for det indre marked vil stramme op på EU-parlamentets udvanding af Servicedirektivet.
Af Luise Hemmer Pihl
24. februar 2006

Selv om et flertal i EU-parlamentet er imod, kan serviceydelser af almen økonomisk interesse alligevel blive liberaliseret. Det vil EU-kommissionen samt EU-domstolens praksis sørge for.

Det sagde EU's kommissær for det indre marked, irske Charlie McCreevy, i EU-parlamentets maraton-debat om det indre marked.

Ganske vist udvandedes EU-kommissionens forslag til servicedirektiv, men Kommissionen vil ikke give op på bestemte punkter:

»Vi må nødvendigvis sige klart, hvordan vi vil behandle det, der måtte blive slettet fra forslaget,« sagde EU-kommissæren.

Fri bevægelighed for patienter

I sin tale til Parlamentet fremhævede han sundhed som et af de områder, som skal liberaliseres, uanset hvordan servicedirektivet måtte ende. Kommissionens mål er frit sygehusvalg over grænserne, og bliver det ikke med servicedirektivet, vil Kommissionen fremsætte et andet forslag om »patientmobilitet«:

»Ligeledes fjerner det ikke nødvendigheden af at anvende Domstolens voksende retslære med hensyn til patientmobilitet, hvis tjenesteydelser på sundhedsområdet udelukkes af direktivets rammer. Følgelig vil et særskilt forslag fra Kommissionen, der retter sig mod/behandler dette spørgsmål, blive nødvendigt,« sagde McCreevy

Udstationeringsdirektiv skal forsvares

I sin tale understregede kommissæren at de kompromis-tekster, han havde set, gav Kommissionen et godt grundlag for at fremsætte et revideret forslag til servicedirektiv. Men Kommissionen vil sørge for liberaliseringer for arbejdskraftens frie bevægelighed:

»Kommissionen (vil) tilvejebringe rettesnore med henblik på at behandle alle uberettigede administrative byrder, som vil kunne hindre virksomhedernes muligheder for at benytte sig af Udstationeringsdirektivet. Dette kan gøres relativt hurtigt,« sagde McCreevy, og henviste endvidere til EU-domstolen:

»Der eksisterer en veletableret retskompetence, som nødvendigvis må efterkommes.«