ARTIKLER


Tyskland opgiver sparekasserne

EU kræver, at de tyske sparekasser skal sidestilles som banker. Tyskerne protesterer, men det forventes, at de opgiver kampen.
Af Erling Böttcher
18. august 2006

Mens de danske sparekasser i dag reelt er banker, har de tyske sparekasser en særlig stilling. Den tyske kreditlov kræver at de skal tage alle ind som kunder – også folk med lave indkomster. Til gengæld er begrebet »sparekasse« beskyttet og bankerne har ikke lov til at opkøbe sparekasser.

Nu ser det ud til at tyskerne opgiver, ifølge seneste udgave af ugemagasinet Spiegel. Kommissionen har afvist alle tyske løsningsforslag om bl.a. at sidestille privatiserede og de tyske halvoffentlige sparekasser. I juli foreslog Tyskland blandt andet at en sparekasses overskud skal gå til almennyttige formål, samt at den skal betjene alle slags kunder, og at virksomheden ikke rækker ud over den enkelte delstats område.

Men Kommissionen vil ikke acceptere en generel undtagelse fra det indre markeds principper om kapitalens frie bevægelighed og om etableringsfrihed. Tyskland har fået et ultimatum med frist inden udgangen af august, ellers kommer sagen for EU-domstolen, skriver Flensborg Avis.