ARTIKLER


Uheldige krav til revisorer

EU kræver i et direktiv, at revisorer skal have »et godt omdømme«. Det kan professor Lars Bo Langsted ikke lide.
Af Sven Skovmand
13. november 2006

I en artikel i Jyllands-Posten 30.10.2006 retter professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitetscenter, en skarp kritik mod en særlig bestemmelse man skal kunne fratage en revisor retten til at udøve sin virksomhed hvis han eller hun ikke har »et godt omdømme«. Denne type krav blev afskaffet i Danmark for mere end 50 år siden.

EU-kommissionen nævner to muligheder for at bestemmelsen vil blive anvendt: Enten ved at et alkohol- eller narkotikamisbrug har indflydelse på arbejdet, eller ved at revisoren »gentagne gange har optrådt i forbindelse med virksomheder, der opererer på kanten af loven« eller har sagt at han anser det for sin pligt at omgå lovgivningen.

Lars Bo Langsted frygter at bestemmelsen om misbrug kan bruges, uden at det har haft betydning for revisorens arbejde. Bestemmelsen bryder også med det almindelige princip om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.