ARTIKLER


Vil tage godsejernes EU-støtte

Som følge af kritikken af arealstøtten til store landmænd vil Mariann Fischer Boel nu lægge et loft over støtten på lidt over 2 millioner kroner.
Af Sven Skovmand
18. juni 2006

EU's landbrugsreform har gjort det langt tydeligere end før, at de store landmænd modtager langt større støtte end de små. Det har især vakt forargelse i lande som har offentliggjort hvor meget de forskellige får.

Det har nu fået landbrugskommissær Mariann Fischer Boel til at foreslå, at der lægges loft over støtten. Ingen må efter hendes forslag få mere end 300.000 euro – mellem 2,2 og 2,3 millioner kroner. Det vil for de største danske godsejere betyde en nedgang på 4-5 millioner kroner om året. I alt ligger 41 danske landmænd og foreninger over den kritiske grænse.

Forslaget møder dog kraftig modstand – og ikke blot fra godsejerne.

Direktør Søren E. Frandsen på Fødevareøkonomisk Institut mener således at de store landmænd kan omgå beslutningen ved at dele deres bedrifter op i mindre enheder.

Han mener også at gevinsten ved forslaget er for lille. Det sparer kun cirka 3 procent af EU's totale landbrugsstøtte på omkring 320 millioner kroner, oplyser Jyllands-Posten 9.6.2006.

Søren E. Frandsen foreslår at man i stedet går i gang med en aftrapning af tilskuddet, så landmændene gradvis vænnes til et frit marked.