ARTIKLER


Vil vige uden om WTO

EU arbejder i øjeblikket på at indgå handelsaftaler med Kina og Sydkorea, og man vil have tilsvarende aftaler med andre lande. Dermed undergraver man Verdenshandelsorganisationen WTO.
Af Sven Skovmand
15. september 2006

For få måneder siden havde EU sammen med USA hovedansvaret for at forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen WTO brød sammen. Og nu vil et nyt EU-initiativ svække organisationen yderligere.

Ifølge Jyllands-Posten den 10.9.2006 vil EU indgå selvstændige handelsaftaler med i første omgang Kina og Sydkorea.

Handelsaftalerne vil formentlig have til formål at deltagerne gensidigt tilbyder hinanden fordele, som de ikke tilbyder andre.

Dermed bryder man med et grundlæggende princip i WTO, nemlig at indrømmelser, der gives til én part, også skal gives til alle andre.

Taberne ved disse aftaler vil formentlig først og fremmest blive de ulande, der ikke som Kina, Sydkorea og andre fremstormende lande kan være fordelagtige at indgå handelsaftaler med.