ARTIKLER


»Det demokratiske underskud vokser«

Jens-Peter Bonde er medlem af Europa-Parlamentet for JuniBevægelsen, var med i begge forfatnings-konventer og har skrevet en ny bog om Lissabon-traktaten på hjemmesiden Bonde.dk
Af Jens-Peter Bonde
24. december 2007

Hvad er det bedste ved traktaten?

At man kan komme ud af EU ved egen beslutning. Det er dog ikke en ret jeg vil bruge, selv om jeg foreslog den i konventet.

Hvad er det dårligste ved traktaten?

Den er ulæselig, opløser det eksistererende EU og skaber en ny stat med fælles statsborgerskab, som er »faldet ud« af den danske oversættelse.

Hvad bliver de mest konkrete konsekvenser for den danske befolkning?

Lissabon-traktaten gør demokratiet til en undtagelse i alle EU-lande. De fleste love vedtages af embedsmænd bag lukkede døre.

105 nye kompetencer

Hvad mener du om at der bliver flertalsafgørelser på en lang række nye områder?

Der er 105 nye kompetencer til EU, bl.a. 68 nye flertalsafgørelser. Statsministrene kan selv lave flere. De kan også selv revidere traktaten.

Får borgerne mere eller mindre demokrati med traktaten?

Det demokratiske underskud vokser. Kernen i demokratiet er at vi kan gå til valg, få nye flertal og derefter nye love. Denne kerne udhules. Europa-Parlamentet får større indflydelse, men mindre end den, som vælgerne og de nationale parlamenter mister.

Får Danmark mere eller mindre indflydelse i EU?

Danmark får mindre indflydelse hver gang EU udvides. Det støtter JuniBevægelsen. Men Lissabon-traktaten flytter ekstra indflydelse fra de små til de største lande. Det er vi imod.

Tyskland får 15 gange så meget indflydelse

Hvad mener du om de nye stemmeregler, så lande med store befolkninger får større indflydelse?

Sidst vi stemte, havde Tyskland 3 1/3 gang vores stemmevægt i Ministerrådet. Nu skal der stemmes efter folketal, så de får 15 gange flere stemmer. Vi mister også vores faste kommissær og kan dermed få bindende love som ingen danskere har set.

Løftet om rødvin Er der en afgørende forskel mellem den afviste EU-forfatning og Lissabon-traktaten?

Mellem de to tekster foretrækker jeg forfatningen. Den er læsbar og ærlig. De juridiske forpligtelser er ens. Jeg har lovet god rødvin til den der kan komme med bare et enkelt eksempel på en lov, som kan vedtages efter forfatningen, men ikke efter Lissabon-traktaten.

Bør danske vælgere spørges om traktaten i en folkeafstemning?

Lissabon-traktaten er den hidtil mest vidtgående traktatændring, den ændrer retsundtagelsen og bør alene af den grund til folkeafstemning. Efter JuniBevægelsens opfattelse er det grundlovs-brud at undgå afstemning. Det har vi dokumenteret i en redegørelse på J.dk

Er Lissabon-traktaten fremtidssikret, så det er slut med traktatændringer?

Nej, der vil meget hurtigt komme en ny traktatændring der genindsætter forfatnings-navnet og gør traktaten læsbar.

Ændringen kan vedtages af statsministrene selv – uden at vælgerne skal spørges.