ARTIKLER


Et godt tilbud til gamle Bruxelles

Fortalerne for tyrkisk medlemskab kan vende tingene om: Det bliver slet ikke tyrkerne som skal stå med hatten i hånden i Bruxelles. Snarere omvendt. NOTAT digter her videre på nogle af de faktorer som normalt ikke har stor bevågenhed.
Af Erling Böttcher
3. december 2007

Hvordan kan man sige nej til en masse frisk ung arbejdskraft, 80 millioner glade forbrugere, en økonomisk tiger i tanken, samt gratis forstærkning af den militære kapacitet?

Med en vækst på over 7 pct. om året har den tyrkiske økonomi buldret derudad i de seneste år. Kun Kina overgår Tyrkiet i den disciplin der hedder økonomisk vækst.

Med den hastighed kan der ske meget i Tyrkiet inden år 2015 som er den tidligste dato for EU-medlemskab. Hvad mere er: Hvis også de nuværende 27 lande i EU fortsætter deres vækst ud fra dagens tal, ja så vil Tyrkiet økonomisk set overhale en del af de nuværende medlemslande. Allerede i dag kan Tyrkiet lige så godt være medlem af EU, som de to senest tilkomne EU-medlemmer, Rumænien og Bulgarien, kan være medlemmer – hvis man alene ser på økonomien.

Hertil kommer at EU's aldrende befolkninger skriger på ny arbejdskraft eftersom kvinderne i de gamle EU-lande føder alt for få børn.

Nok udbud af arbejdskraft

Med et tyrkisk EU-medlemskab vil den slags problemer med udbuddet af arbejdskraft langt hen ad vejen være løst. Ganske vist falder fødselsraten i Tyrkiet hastigt, men uanset det vokser befolkningen, og den vil være sammensat på en økonomisk set attraktiv måde: Andelen af yngre erhvervsaktive borgere i forhold til gamle, vil være langt højere i Tyrkiet.

Formentlig vil overskuddet af arbejdskraft kunne afhjælpe problemet over hele EU – forudsat naturligvis at Tyrkiet er fuldt og helt med i et åbent arbejdsmarked.

En sidegevinst ved alle disse friske unge borgere er at de også er forbrugere.

Nye forbrugere på markedet

Udsigten til 80 millioner nye forbrugere på det indre marked vil nok kunne få smilet frem på enhver eksportchef i det gamle EU. I forvejen kan de gamle europæere alligevel dårligt spise, drikke og forbruge mere end de allerede gør, så hvor skal vi komme af med varerne?

I lighed med den store udvidelse med 12 øst- og centraleuropæiske lande vil den tyrkiske udvidelse skabe eksport- og investeringsmuligheder for europæisk industri i de gamle EU-lande.

Med sikkerhed er der en sektor som helt umiddelbart og helt gratis ville blive styrket ved tyrkisk medlemskab: Det er den militære arm på EU-samarbejdet.

Nye kræfter til det militære

Som et toptunet NATO-medlem har Tyrkiet Europas største hær. 600.000 dygtige tyrkiske soldater står klar til at forstærke EU's militære udrykningsstyrker. Rekrutteringsproblemer til fremtidige missioner vil blive fortid, og vrøvl med lande som ikke rigtig vil tage ansvar og stille med soldater efter at det er besluttet, vil heller ikke være noget problem.

Som et fuldgyldigt medlem af EU vil Tyrkiet endvidere være fast forankret i Vestens demokrati-opfattelse, og vil dermed fungere som et fyrtårn for demokrati og menneskerettigheder i Mellemøsten og i de arabiske lande.

Faktisk er Tyrkiet den helt oplagte løsning på nogle af Unionens problemer – hvis man ser sådan på det.