ARTIKLER


EU-domstol sømmer i fagbevægelsens ligkiste

Vaxholm-sagen i Sverige viser det uholdbare i fagforeningernes tiltro til, at EU ikke vil blande sig i deres forhold, hedder det i kommentaren.
Af Erling Böttcher
11. januar 2007

Tirsdag startede den såkaldte Vaxholm-sag ved EU-domstolen i Luxembourg. Sagen handler om, hvorvidt den svenske fagbevægelse har lov til at blokere et lettisk firma, som ville bygge skole i Vaxholm ved Stockholm med lettiske arbejdere til lave lettiske lønninger. Det er – også herhjemme – fastslået mange gange at de traditionelle tiltag som blokader og strejker stort set er det eneste middel de faglige organisationer har tilbage for at sikre at der arbejdes på ens vilkår på arbejdspladserne. Fagbevægelsen kæmper i den forbindelse for os alle sammen – ingen i Danmark har interesse i at fri bevægelighed skal kunne løndumpe hjemlige arbejdstagere fra hus og hjem. Følger EU-domstolen det lettiske firma – med henvisning til at sådanne strejker og blokader er i strid med EU's fri bevægelighed – ja så er det i realiteten den svenske og danske arbejdsmarkedsmodel som står for fald. Så vil konsekvensen være, som det fremgår af artiklen side 4, at EU skal kræve at vi erstatter vores overenskomster med lønfastsættende lovgivning fra Folketinget. Det kan blive den helt afgørende personlige begrundelse for at det er unødvendigt at melde sig ind i en fagforening. Og det i en tid, hvor medlemstallet i forvejen daler voldsomt. Og det også i en tid, hvor udenlandske organisationer valfarter til Danmark for at beundre og lære af det fleksible danske arbejdsmarked. Svensk fagbevægelse har allerede fastslået at hvis dommen går imod Sverige, kan landet ikke længere være med i EU. I Danmark husker mange annoncerne fra LO's ja-kampagne i 1972, hvor det hed »Nødderne knækker vi selv« om det danske arbejdsmarked. Nu er EU-domstolen altså i fuld gang med at knække nødderne, og den EU-ivrige danske LO-top kan blot sidde og svede tran over, hvad de 13 integrationsivrige dommere i Luxembourg mon finder på. Alene det at sagen kører er derfor – uanset udfaldet – at slå søm i fagbevægelsens ligkiste.