ARTIKLER


EU's lovgivning fylder nu 90.000 sider

EU vedtager et stort antal love. Det kan man se af de hundreder af lastbiler, der kører frem og tilbage med dokumenter
Af Åge Skovrind
30. marts 2007

Hver eneste måned kører hundredvis af lastbiler fra Bruxelles til Strasbourg og tilbage igen med tonsvis af EU-dokumenter – og tolke og sekretærer følger med.

Årsagen er, at EU-parlamentet har tre adresser. Møderne holdes på skift i den franske by Strasbourg og den belgiske hovedstad Bruxelles, mens Parlamentets administration har hjemsted i Luxembourg.

Al denne flytten frem og tilbage giver en ekstra udgift pr. år på omkring halvanden milliard kroner, viser en rapport, som EU-parlamentet fik lavet for et par år siden.

Systemet er blevet kritiseret i årevis – også af Parlamentets medlemmer, og over en million mennesker har skrevet under på www.oneseat.eu for at protestere. De fleste ønsker Bruxelles som hovedsæde for Parlamentet, men foreløbig er der ikke udsigt til, at Frankrig vil opgive Strasbourg som med-hjemsted.

De fyldte lastbiler giver et godt billede af de enorme mængder af dokumenter, som år efter år produceres i EU. Mange af dem er oversat til alle de officielle EU-sprog, som der er 23 af efter den seneste udvidelse i 2007.

Acquis communautaire

De vigtigste papirer er selvfølgelig de love, som har indflydelse på dagliglivet for den næsten halve milliard EU-borgere. Med et fransk ord taler man om EU's »acquis communautaire«, som betyder »gældende fællesskabsret«. Det er alle de love, som gennem årene er vedtaget af EU, og som europæiske borgere og virksomheder har at rette sig efter. Diskussionen om de nye ansøgerlande fra Central- og ÿsteuropa har i høj grad handlet om, i hvilket omfang de har formået at ændre deres lovgivning i overensstemmelse med EU's acquis communautaire. Det har været forudsætningen for, at de kunne optages i EU.

Efterhånden som EU beskæftiger sig med stadig flere områder, er antallet af EU's love – de såkaldte direktiver og forordninger – vokset dramatisk. Særligt efter oprettelsen af det indre marked i 1987 er der kommet fart på.

EU-kommissionen opgør selv, at der nu er over 90.000 sider EU-lovgivning.