ARTIKLER


Farvel og tak fra Ole Krarup

Folkevægelsens medlem i EU-Parlamentet, Ole Krarup, holder op efter 12½ år og siger tak til alle dem, han har samarbejdet med i denne periode.
Af Ole Krarup
11. januar 2007

Jeg skal ikke udbrede mig om mine 121/2 år i EU-parlamentet. 1. januar har jeg forladt denne surrealistiske teaterscene, der fungerer som en bekvem niche mellem selvbedrag (illusioner om egen betydningsfuldhed) og korruption (udnyttelse af lukrative refusionssystemer), hvor mere end 800 pampere fra 27 lande befinder sig storartet, mens de (fleste af dem) bidrager aktivt til at afmontere folkestyret.

Det er en lettelse at sige farvel til det absurde teater med de demokratiske farcer, som Folkebevægelsen aldrig har deltaget i. Som Folkebevægelsens repræsentant har jeg nægtet at deltage i spillet, idet det alene har været min opgave (1) at skaffe informationer fra EU's uigennemsigtige styresystemer, (2) at råbe vagt i gevær og reagere over for systemets overgreb.

Til mit farvel knytter sig en varm tak til en mangfoldighed af enkeltpersoner og organisationer, som jeg har kunnet støtte mig til og spille sammen med for at aktiviteten kunne få politisk mening. Ingen nævnt, ingen glemt.

I særdeleshed: En stor tak for det skrift jeg fik overbragt 5. januar »For folkestyre – mod EU-stat«. Skriftet rummer megen ros og smukke ord fra meningsfæller i og uden for Folkebevægelsen, herunder mangeårige samarbejdspartnere inden for miljø- og fagbevægelse. At også en række politiske modspillere har ytret sig positivt om min indsats, glæder mig umådeligt, fordi det bekræfter muligheden for ægte dialog og debat.

Sidst, men ikke mindst: En tilsvarende stor tak for den mangfoldighed af gaver jeg blev beriget med fra Folkebevægelsen (FU, komitéer, FBU), Dagbladet Arbejderen, Udfordring Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, JuniBevægelsen og organisationer som Greenpeace, PROSA, Havnearbejdere, Lager og Handel og mine gamle venner fra Solvognen i Christiania – foruden talløse sympatisører.

Jeg forsøger at dele disse rige gaver med mine venner.

TAK til jer alle!