ARTIKLER


For sikkerhedens skyld

Vi er bedre stillet med et Tyrkiet inden for end uden for EU. JuniBevægelsens Hanne Dahl mener at et EU-medlemskab vil gavne de kræfter i Tyrkiet, som går i retning af en moderne sekulær stat.
Af Hanne Dahl
5. december 2007

»Der skal sendes et klart og entydigt signal om at vi gerne vil have dem med. Hovedårsagen er sikkerhedspolitisk. Det er vigtigt at få Tyrkiet med i »det gode selskab«, frem for at de står udenfor,« siger Hanne Dahl som er formand for JuniBevægelsen.

Hun kalder det blød sikkerhedspolitik og et redskab i kampen mod terror.

»Ved at lave en tilnærmelse til Tyrkiet og være med til at få en demokratisk stat med islamisk tilsnit kan vi åbne en vej ud af hele det morads der hersker i Mellemøsten,« siger hun. Endnu er Tyrkiet dog ikke modent til medlemskab. Derfor skal der fortsat være fokus på Københavns-kriterierne, men der skal ikke være skrappere krav til Tyrkiet end til andre lande, understreger hun.

»Bulgarien og Rumænien levede ikke 100 procent op til alle kriterierne, men de blev alligevel medlemmer, fordi det alt andet lige var til gavn for udviklingen. Min pointe er at vi stiller skrappere krav til Tyrkiet, fordi de er muslimer, og det tror jeg ikke er klogt«, lyder det fra JuniBevægelsens formand.

Hanne Dahl er enig i at det kan give mange problemer at integrere et så anderledes land som Tyrkiet i EU. Og at løse disse problemer vil stille krav til EU-systemet.

»Vi er nødt til at opgive tanken om at alle i EU skal gøre alting på samme måde, det er en forudsætning. Man må gå væk fra den nuværende udvikling i EU hvor man laver fælles regler om alt.«

Men er det ikke så urealistisk at det i praksis udelukker Tyrkiet?

»For ti år siden ville vi også have sagt at det var urealistisk at få Rumænien med. Jeg vil hellere vende det om og sige at vi skal sende et utvetydigt signal om at Tyrkiet skal være medlem, og så må vi gå videre med en dagsorden for hvordan EU skal laves om.«

Det islamiske AKP-parti vandt for nylig en overbevisende valgsejr i Tyrkiet. Går det ikke den forkerte vej?

»Meget peger i en foruroligende retning. Jeg tror det er sket, fordi vi har lukket af. Det har givet de islamiske kræfter vind i sejlene, da man lukkede døren for forhandlinger sidste år så meget at det er svært at se lys gennem sprækken. Det har været meget skadeligt, og det spåede analytikere allerede dengang. Det er en naturlig reaktion, at hvis vi ikke er gode nok til jer, hvorfor skulle vi så tilpasse os.«

En af de største forhindringer for Tyrkiets medlemskab er ifølge Hanne Dahl forslaget til en ny EU-traktat. Af mange grunde er hun modstander af traktaten. En af dem er de nye stemmeregler hvor landene får indflydelse efter deres indbyggertal. Det vil i praksis forhindre optagelsen af Tyrkiet, fordi Tyskland og Frankrig vil blokere, mener hun.

Betyder det at med forfatningen som den nu er foreslået, vil Tyrkiet ikke blive medlem?

»Stemmereglerne er en hindring for at de andre lande vil gå med til det, så ud fra en realpolitisk betragtning er det ikke realistisk.«

Altså et argument for at stemme nej til den nye traktat?

»Ja, hvis man vil have Tyrkiet med, skal man stemme nej.«