ARTIKLER


Frankrig får ikke bøde

Beskæftigelsen i Frankrig er blevet bedre, derfor fik landet i 2006 bragt det offentlige underskud ned under 2 procent. Det betyder, at Frankrig slipper for bøde for at overtræd Stabilitetspagten.
Af Sven Skovmand
11. februar 2007

EU's finansministre har besluttet at Frankrig skal slippe for at betale en bøde for sine tidligere underskud på de offentlige budgetter, oplyser euobserver.com 29.1.2007.

Den tilladte grænse for underskud i Euroland er 3 procent af bruttonationalproduktet, men i 2003 havde Frankrig et underskud på 4,2 procent. I 2006 lykkedes det imidlertid at bringe underskuddet ned på under 2 procent.

Underskuddet skyldtes en betydelig arbejdsløshed. Det betød at indtægten fra skatterne faldt, og at der var store udgifter til understøttelse af de arbejdsløse.

Siden da er økonomien blevet bedre, og man har kunnet nedbringe underskuddet. Eurolands regler er i øvrigt også blevet lempet, så man ikke automatisk skal give bøde, blot fordi et land overskrider de 3 procent underskud. I stedet skal man se på de konkrete forhold i det pågældende land og vurdere situationen over flere år.