ARTIKLER


Ghana er ikke klar

I en kommentar redegør Signe Borker Bjerre, der er formand for Sydafrika Kontakt og for tiden bosiddende i Ghana, for de problemer, som EPA-aftalerne vil skabe for det vestafrikanske land.
Af Signe Borker Bjerre
21. september 2007

Civile organisationer har afholdt flere demonstrationer og arrangeret adskillige konferencer, og stadig flere er på vej. Der dannes koalitioner og netværk, og der bliver holdt møder med både EU-Kommissionens delegation i Ghana og den ghanesiske regering.

Udviklingsmæssigt er Ghana langt fremme sammenlignet med mange andre afrikanske lande, men alligevel er landet ikke klar til at gennemføre nye handelsaftaler fra januar 2008 på en måde der vil komme Ghanas økonomi og eksport til gavn. Infrastrukturen, de menneskelige ressourcer og den institutionelle kapacitet er ikke udviklet i tilstrækkelig grad.

Ikke ligeværdig

Ghana er ganske enkelt ikke klar til at være en ligeværdig handelspartner med den økonomiske og teknologiske supermagt EU.

Hvis man fremskynder tempoet i liberaliseringerne, før Ghana er kommet længere i denne udvikling, vil det ikke blot forhindre en potentiel vækst, det vil også skade Ghanas økonomi og handelsperspektiver. Ifølge EU-Kommissionens egen vurdering vil Vestafrika alene miste en miliard euro i handel som konsekvens af de foreslåede handelsaftaler. Tariffen på en fjerdedel af Ghanas eksportvarer vil stige betydeligt. Ghana eksporterer hovedsageligt ananas, tun på dåse, kokos, aluminium og grøntsager.

Undergraver regional integration

Et andet vigtigt forhold omkring handelsaftalerne er hvorvidt de støtter den regionale integration og handel i udviklingslandene. For de afrikanske lande er den regionale integration et vigtigt udviklingsredskab. Den regionale integration er en måde at overkomme de små markeders begrænsninger og en mulighed for at samle ressourcer til infrastruktur og store produktions projekter. Ifølge EU-Kommissionens vil handels­liberaliseringer fremme regional handel og integration landene

imellem. Virkeligheden peger imidlertid i en anden retning. Regionale liberaliseringer af told og afgifter har stået på i mange år, men det er sandsynligt at hvis de helt fjernes i handelsforholdet mellem EU og de afrikanske lande, så vil eksportvarer fra EU blive mere konkurrencedygtige på de lokale markeder og dermed skubbe eksportvarer fra andre udviklingslande ud af markedet.

Det er kun når de afrikanske lande liberaliserer i forhold til hinanden, uden at liberalisere i forhold til EU, at de regionale markeder kan bygges effektivt op.

Mangler kun at blive hørt

Debatten om handelsaftalerne og mulige alternativer fortsætter i Ghana, i de andre udviklingslande og i Europa. Kloge analyser fremføres, endeløse rækker af tal i komparative analyser, alt fra små græsrodsorga­nisa­tioner til internationalt anerkendte NGO’er og ministre protesterer mod at handelsaftalerne ikke indeholder et udviklingsperspektiv. Nu har vi kun tilbage at blive hørt.