ARTIKLER


Intet mandat til forhandlingerne

Statsministerens særlige udsending, Erik Vilstrup Lorenzen, tager ned til Berlin for at føre forhandlinger i EU. Formålet er at undgå, at vælgerne får nogen indflydelse på EU-forfatningens skæbne.
Af Erling Böttcher
21. februar 2007

En af de mest centrale personer i dansk politik i dette forår hedder Erik Vilstrup Lorenzen. Hvis du ikke lige ved, hvem han er, vil vi undskylde dig. Man kan ikke stemme på ham ved noget valg. Men han er statsministerens særlige udsendte i de hemmelige forhandlinger om genoplivning af den afdøde EU-forfatning.

Allerede i kommende uge skal han til Berlin, sammen med Udenrigsministeriets chef for den afdeling der tager sig af EU-koordinationen. I Berlin skal de sammen med to embedsmænd fra hvert land mødes med kansler Angela Merkels leder af forhandlingerne, Dr. Uwe Corsepius. De skal tale om første led i genoplivningsprocessen: En festlig og højtidelig erklæring i forbindelse med 50-års jubilæet for Rom-traktaten den 25. marts.

Forhandlingerne drejer sig ikke om det, de burde dreje sig om: Hvordan kan man efter EU-forfatningens nederlag genetablere forbindelsen til befolkningerne i Europa? Hvordan kan man sikre opbakning og legitimitet til Unionen?

I stedet drejer forhandlingerne sig om, hvordan man kan fortsætte uden vælgerne! Vilstrup Lorenzen skal svare på spørgsmålet: Hvad kan gå igennem i Danmark uden at I behøver tage en folkeafstemning?

Det spørgsmål er man allerede i fuld gang med at forberede et svar på, både i Stats- og Udenrigsministeriet. Men de har intet mandat til denne politik. Ej heller regering eller Folketing har noget som helst mandat til at handle på Danmarks vegne i denne sag. Før de to seneste folketingsvalg har regeringen ikke sagt et ord om EU. End ikke EU's nuværende grundlag, Nice-traktaten, er blevet godkendt af de danske vælgere, trods omfattende magtafgivelse. Derfor kan EU-forfatningen ikke gennemføres af Folketinget alene.