ARTIKLER


»Mere demokrati og åbenhed«

Dan Jørgensen er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne. Han er næstformand for Parlamentets miljøudvalg. Læs mere på hans hjemmeside www.danj.dk
Af Dan Jørgensen
24. december 2007

Hvad er det bedste ved traktaten?

For det første at EU bliver mere demokratisk de folkevalgte i Europa-Parlamentet får mere indflydelse. For det andet bliver EU nu mere effektivt og vil kunne bekæmpe vigtige problemer som international kriminalitet, kvindehandel og klimaforandringerne bedre. For det tredje kan EU globalt set blive en slagkraftig med- og modspiller til USA.

Hvad er det dårligste ved traktaten?

At den ikke går langt nok med de demokratiske elementer. Man burde give EU-Parlamentet ret til at fremsætte lovforslag. Desuden er det et alt for kompliceret dokument der er for vanskeligt at læse og forstå.

Hvad bliver de mest konkrete konsekvenser for den danske befolkning?

At de får større indflydelse på den politik, der føres, og at den samtidig bliver mere effektiv.

Hvad mener du om at der bliver flertalsafgørelser på en lang række nye områder?

Hvis vi skal blive bedre til at løse de grænseoverskridende miljøproblemer, bekæmpe de internationale kriminelle bagmænd osv., så er det ganske enkelt nødvendigt at EU er effektivt.

Får borgerne mere eller mindre demokrati med traktaten?

Den nye traktat giver mere demokrati og åbenhed. Tag blot eksemplet med at en million borgere kan skrive under på et forslag der derefter tages op i EU.

Får Danmark mere eller mindre indflydelse i EU?

Mere. Grænseoverskridende problemer kan vi ikke løse alene selvom de påvirker danskernes hverdag, sundhed og sikkerhed. Vi er nødt til at samarbejde om fælles løsninger, og derfor tager EU ikke indflydelse fra os, men giver os indflydelse på globale kræfter vi ellers ikke kunne styre.

Hvad mener du om de nye stemmeregler, så lande med store befolkninger får større indflydelse?

At der tages lidt mere hensyn til befolkningstallene i den nye traktat er kun rimeligt. Specielt fordi der jo er mindretalsbeskyttelse til de små lande.

Er der en afgørende forskel mellem den afviste EU-forfatning og Lissabon-traktaten?

Den nye traktat er ikke en forfatning. Det gjorde EU-modstanderne meget ud af at den tidligere var. Så tog man de ting ud der gjorde den til en forfatning. Men nu betyder de ting lige pludselig ikke så meget for Bonde m.fl.

Skal danske vælgere spørges om traktaten i en folkeafstemning?

Med Lissabon-traktaten vil vi få institutioner der er bedre til at løse vores fælles problemer på en mere demokratisk måde. Men der er ikke tale om hverken suverænitetsafgivelse eller grundlæggende politiske forandringer, og derfor mener Socialdemokraterne at Folketinget skal stemme om Lissabon-traktaten.

Er Lissabon-traktaten fremtidssikret, så det er slut med traktatændringer?

Lissabon-traktaten løser en række konkrete problemer i det nuværende samarbejde. Derfor er den nødvendig og tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. Men hvis der opstår nye problemer i fremtiden, kan det selvfølgelig blive nødvendigt igen at tilpasse EUís spilleregler.