ARTIKLER


Muhammedlove kan vende tilbage

Injurier. Muhammedkrisen standsede sidste år et forsøg på at få EU-lovgivning om ytringsfrihed. Nu kræver Parlamentet at det skal gennemføres alligevel.
Af Erling Böttcher
26. januar 2007

Journalistik og ytringsfrihed risikerer at komme i klemme i en magtkamp mellem de to EU-institutioner Parlamentet og Ministerrådet.

Parlamentet insisterer på at EU skal have fælles regler for injurier og krænkelser af privatlivets fred.

Danske medier skal for eksempel kunne sagsøges for injurier efter italienske, eller sågar pakistanske, love. Grundprincippet er at hvis nogen føler sig intimideret af presseomtale så skal han eller hun kunne bruge sit eget lands love for at få oprejsning – også hvis vedkommende ikke er bosat i et EU-land. Det princip sagde et flertal af medlemslandene i Ministerrådet ellers nej til for snart et år siden.

Grundlovsstof

Ministrene blev i februar 2006 enige om at regler som vedrører ytringsfrihed ikke egner sig til fælleslovgivning, og det af flere grunde. En årsag er de mange forskellige pressetraditioner i medlemslandene. Det gik ikke at finde en fælles nævner. På et tidspunkt var der ikke færre end 10 forskellige forslag på én injurieparagraf til forhandling.

En anden årsag var at presseregler og love om ytringsfrihed i mange lande er grundlovsstof, og derfor både følsomt og vanskeligt at lave om på.

En tredje og måske afgørende årsag til at Ministerrådet sagde nej, var krisen efter Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Udsigterne til injuriesager i EU efter for eksempel saudiarabisk lov var ikke tiltalende for særlig mange lande.

Vender tilbage

»Vi er glade men ikke jublende glade. Desværre har vi lidt dårlig erfaring med at afviste angreb på medierne har det med at vende tilbage i nye former,« sagde formand for Den Europæiske Journalistføderation (EFJ), Arne Kˆnig dengang.

Sådan kan det også komme til at gå.

Efter en afstemning i sidste uge, kræver EU-parlamentet nu at injurier i medierne og beskyttelse af privatlivet alligevel skal indgå i den samlede lovpakke som kaldes for Rom II, og som har den knap så mundrette titel »Forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt.«

Ministerrådets forhandlere skal nu tage stilling til Parlamentets genfremsatte krav.

Presseorganisationer imod

Da et flertal af medlemslandene næppe har skiftet mening, vil den samlede lovpakke sandsynligvis gå til tredjebehandling i et forligsudvalg mellem Ministerrådet og Parlamentet.

Det genfremsatte forslag fra Parlamentet er noget mindre vidtgående end de forslag, Ministerrådet sagde nej til sidste år.

Men det beroliger ikke seks europæiske presseorganisationer som advarer imod forslaget, blandt dem journalistføderationen EFJ.

»Parlamentets krav på en revisionsklausul i lovforslaget åbner op for nogle meget vidtgående tiltag. Fælleslovgivning om injurier i EU må simpelt hen væk,« siger formanden Arne König.

Den fortsatte behandling af »Rom II-pakken« er sat på dagsordnen på justitsministrene kommende møde i februar.