ARTIKLER


Ny forfatning inden næste jul

Nedtællingen er startet: Senest i december næste år skal 27 regeringer være enige om nye spilleregler for Unionen.
Af Staffan Dahllöf
10. januar 2007

Efter en lang og i de fleste lande ganske indholdsløs tænkepause om EU’s fremtid kommer det snart til at gå stærkt.

Det tiltrædende tyske formandskab lægger op til en hurtig afklaring inden udgangen af det næste år.

Allerede før sidste uges topmøde i Bruxelles, havde den tyske EU-ambassadør Wilhelm Schönfelder ridset perspektivet op på et møde med tænketanken EPC (European Policy Centre):

Regeringerne er nødt til at blive enige om mindre end et års tid, var hans besked. »Hvis vi ikke lykkes denne gang, vil denne her ting (forfatningen – red.) være død, og vi vil befinde os i en meget dyb krise,« sagde Schönfelder.

Datoer presser på

Nyheden i den tyske melding er at der slet ikke er tid til at vente på at det franske formandskab skal rede trådene ud i efteråret 2008.

Det var ellers noget som blev aftalt på stats- og regeringschefernes junitopmøde i år under Østrigs ledelse.

Men, som en diplomat bemærkede sidste uge i Bruxelles:

»Den officielle køreplan var ikke realistisk fra start, det var mest noget som man fandt politisk passende at sige på det tidspunkt.«

Den manglende realisme i de forfatningsplaner som stadig gælder officielt, skyldes to tidspunkter som er vanskelige at komme uden om:

· Valget til EU-parlamentet i juni 2009.

· Den næste Kommissions tiltrædelse i november 2009.

Det indebærer at antallet af pladser i Parlamentet og antallet af poster i Kommissionen skal være afklaret inden de to tidspunkter. Og så kan nedtællingen begynde.

Kort og kontant

Hvis nye spilleregler skal nås at blive ratificeret i alle medlemslande inden det kommende Parlamentsvalg, så må regeringerne enes om en tekst senest i december 2007.

Samtidig har det kommende tyske formandskab lagt sig fast på at man først vil komme med et samlet udspil om hvad der skal ske i juni næste år – efter det franske præsidentvalg i maj.

Udenom Bruxelles

Ambassadør Wilhelm Schön­felder mener at det kun giver plads til en »meget kort« regeringskonference – forhandlinger mellem medlemslandene – under det portugisiske EU-formandskab i efteråret 2007.

Det tyske udspil fratager Frankrig en tiltænkt nøglerolle som forhandlingsledere men rummer også muligheder for at genere andre end den franske regering.

Tyskland mener, ifølge den tyske EU-ambassadør, at hvis det skal lykkes at nå frem til en hurtig aftale i tide så må man gå udenom »maskineriet i Bruxelles«.

Det betyder i klar tale at der ikke bliver tid til et konvent eller andet arrangement hvor en udvidet kreds får mulighed for at give deres besyv med om hvordan EU skal fungere i fremtiden.

Det indebærer også at hverken Kommissionen eller Parlamentet skal regne med at kunne sætte afgørende fingeraftryk på de kommende forhandlinger – et perspektiv som ganske givet vil skabe irritation i de to institutioner.