ARTIKLER


Ord og begreber

Der optræder et hav af forkortelser, navne og særlige udtryk i EU's verden. Det gælder også udenrigspolitikken. Her er nogle af de vigtigste som optræder i dette nummer.
Af Erling Böttcher
12. juni 2007

EUPT: European Union Planning Team. Kodenavn for EU's planlagte engagement i Kosovo. www.eupt-kosovo.eu

ESFP: Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik er en del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Omfatter en gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, som en dag kan føre til et fælles forsvar. Forsvarsagenturet: Det Europæiske Forsvarsagentur blev oprettet 2004 og har bl.a. til formål at fremme det europæiske våbensamarbejde. www.eda.europa.eu

FUSP: EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Traktatfæstet i Maastricht-traktaten 1993.

Højtstående Repræsentant: Betegnelse for den øverste ansvarlige for EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Posten er siden 1999 besat af spanieren Javier Solana.

Peterberg-opgaver: Opkaldt efter stedet for afholdelsen af WEU's ministerrådsmøde i juni 1992 – ved Bonn i Tyskland. Petersberg opgaverne omfatter humanitære opgaver, rednings-opgaver, fredsbevarende opgaver og kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse.

WEU: Den Vesteuropæiske Union. En europæisk organisation for sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Grundlagt i 1948 I dag er WEU's operationelle kapaciteter overført til EU.


Læs mere... Folketingets Europaudvalg udgav i 2005 en bog på 153 sider om EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Undertitlen »fra erklæringsdiplomati til militær krisestyring« mere end antyder, at der er sket en rivende udvikling på dette område.

Pjecen gennemgår grundigt hele den historiske udvikling, herunder de forskellige traktatændringer og den praktiske gennemførelse af udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Særlige kapitler handler om det danske forbehold på forsvarsområdet og om inddragelsen af folketinget i beslutninger vedrørende udenrigspolitik.

Pjecen er udarbejdet af EU-fuldmægtig Peter Riis i samarbejde med EU-chefkonsulenten i Folketinget. Den kan downloades fra Folketingets EU-Oplysning på adressen http://www.eu-oplysningen.dk/om/publikationer/smaatryk/