ARTIKLER


Tjekkiets sherpa vil bremse

Tjekkiets repræsentant i Merkels flok af sherpaer vil ikke have gennemført mest muligt af forfatningen.
Af Mark Beundermann og Luise Hemmer Pihl
5. marts 2007

»Jeg er her for at nå frem til et konstruktivt resultat, men samtidig er jeg ikke parat til at erklære mig enig med alt hvad det tyske formandskab foreslår.«

Med disse ord placerer Tjekkiets såkaldte sherpa, Jan Zahradil, sig blandt de regeringsrepræsentanter der ikke er parate til at følge den tyske kansler Angela Merkels opfordring til at gennemføre de mest væsentlige dele af EU-grundloven. I et interview med euob- server.com anfægter Zahradil direkte Berlins opfordring til at bevare »substansen« i den eksisterende tekst – det vil sige EU-grundlovens vigtigste institutionelle reformer og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

På spørgsmålet om hvad der skal ske med de vigtigste af de institutionelle reformer i EU-forfatningen (en præsident og en udenrigsminister for EU og afskaffelse af vetoet i retlige anliggender), tilkendegiver Zahradil at hans regering vil forsøge at få gennemført ændringer.

Især ser Zahradil problemer med charteret om grundlæggende rettigheder, hvis det bliver et bindende dokument, fordi det vil åbne døren for en yderligere udvidelse af EU's magt ved at give EU-domstolen ret til at dømme i sager om borgernes rettigheder.

»Hvis man gør dette charter juridisk bindende, åbner man muligheden for at europæisk lovgivning vil kunne trænge ind i det nationale sociale sikringssystemer og pensionssystemer,« siger Zahradil til euobserver.com og tilføjer:

»Der bør træffes klare ordninger for at sikre at der ikke kommer til at ske noget i den retning. Dette er et godt eksempel på hvor fuldstændig uklart det stadig er i EU-forfatningen, hvordan fordelingen af magten er ordnet.«

Zahradils kommentarer afspejler stemningen i hans parti, det konservative ODS, der kom til regeringsmagten i januar. Partiets mest fremtrædende medlem er den EU-kritiske præsident V·clav Klaus.

Det forventes, at den tjekkiske kritik vil blive bakket op af Polens regeringsrepræsentant.