ARTIKLER


»Union« eller »sammenslutning«

Måske den vigtigste sætning i Rom-traktaten var, at der stod, at Fællesskabet skulle fremme »snævrere forbindelser mellem de stater, som det forener«
Af Sven Skovmand
30. marts 2007

Den 25. marts 1957 underskrev de seks lande i Kul- og Stålfællesskabet traktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, der i daglig tale blev kaldt for »Fællesmarkedet«.

Underskrivelsen fandt sted på et møde i Rom, og derfor blev traktaten længe kaldt for »Rom-traktaten«.

Traktaten videreførte en række af de principper og institutioner, der fandtes for Kul- og Stålfællesskabet. »Den Høje Myndighed« blev dog omdøbt til »Kommissionen«.

Flytningen til Bruxelles

Hovedsædet blev også flyttet. Luxembourg var en by på størrelse med Randers og kunne ikke huse de mange nye institutioner, der skulle oprettes.

I stedet kom hovedsædet til at ligge i Belgiens hovedstad Bruxelles. Domstolen kom dog fortsat til at ligge i Luxembourg, og det samme gjorde Parlamentet.

Især det sidste forhold har siden vist sig at være både dyrt og upraktisk. Da stort set ingen møder holdes i Luxembourg, skal tusindvis af dokumenter ustandselig flyttes fra Luxembourg til Bruxelles eller Strasbourg – og tilbage igen.

Men da bestemmelsen om Luxembourg er nedfældet i traktaten, er det umuligt at lave forholdene om.

De vigtige principper

Rom-traktatens mål var, at man i løbet af 12 år skulle skaffe et fælles marked for industri- og landbrugsvarer. Men traktaten sigtede videre end det.

I indledningen stod der direkte, at fællesskabet skulle fremme »snævrere forbindelser mellem de stater, som det forener«.

Der stod også, at man skulle sikre, »at konkurrencen inden for fællesmarkedet ikke fordrejes«. Og der stod, at der skulle ske en »indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger i det omfang, dette er nødvendigt for fællesmarkedets funktion.«

Disse sætninger optog næppe de politikere, der skrev under på traktaten. Men de har siden da været styrende for Domstolens virksomhed. Dommerne i Luxembourg har betragtet det som deres opgave at give fællesskabet så meget magt som muligt.