ARTIKLER


Vindkraft er nem og hurtig at udnytte

Men på langt sigt er der måske de største muligheder i solceller.
Af Sven Skovmand
29. juni 2007

Mindst 20 procent af EU's energi skal dækkes af vedvarende energi i 2012. Og skal det mål nås, må EU-landene især interessere sig for vindkraft.

Det er der to gode grunde til.

Den ene er at vindkraft er nem og hurtig at etablere – langt hurtigere end traditionelle elværker for slet ikke at tale om atomkraftværker.

Den anden er at vindkraft er en veludviklet teknik og derfor billigere end de fleste andre former for vedvarende energi.

Tager man hensyn til at vindmøller ikke som traditionelle kraftværker forurener luften og udslipper CO2, ja så kan vindmøller udmærket konkurrere med selv gasfyrede kraftværker.

Møller bliver billigere

Mange folk i vindkraftindustrien mener endda at priserne på el fra vindmøller om få år vil falde så meget at strømmen fra dem vil være billigere end strømmen fra nye traditionelle kraftværker.

Og vindmøllernes gevinst med hensyn til CO2 er særlig stor, fordi elværkerne i de fleste lande har en lav virkningsgrad. Kun 30-40 procent af kullenes eller gassens energi omsættes til elektrisk energi. Resten omdannes til varme, der i reglen går til spilde.

De færreste lande har nemlig som Danmark et udviklet fjernvarmenet.

Afhængigheden af vinden

På længere sigt er vindkraft dog ikke en ideel energikilde. Det skyldes at ydelsen svinger i takt med styrken af vinden. Blæser det for eksempel 12 meter i sekundet, yder vindmøllerne seks gange så meget el som hvis det kun blæser 5 meter i sekundet.

Hvis vindkraften er knyttet til det almindelige elnet, er det dog ikke noget øjeblikkeligt problem. For elnettet kan uden videre tage imod en produktion der svarer til 10 procent af det almindelige forbrug.

Og EU-landenes samlede produktion af vindkraft ligger kun på omkring 1 procent af elforbruget.

Hertil kommer at man godt kan komme højere op end 10 procent hvis man samarbejder over grænserne og for eksempel lader vindkraften virke sammen med vandkraft, som Danmark gør i forhold til Norge og Sverige.

Vindkraften i Danmark dækker omkring 20 procent af det danske elforbrug.

Solcellernes fordele

Mange mener dog at fremtiden i højere grad ligger i solceller der ved hjælp af lyset fremstiller elektricitet.

Solceller har den fordel at de er en slags selvstændige elværker der kan dække et enkelt hus eller en enkelt landsby – uden at man skal føre elektriske ledninger til dem.

Det har især betydning for u-landene hvor store dele af befolkningen stadig er uden adgang til el.

Men også i de rige lande kan solcellerne komme til at spille en rolle.

Når de bliver billige nok.

Tyskerne er førende

Netop prisen er i dag den største hindring for udbredelsen af solceller. Prisen er i dag 2-3 kroner pr. kilowatt-time, og solcellerne vil derfor kun blive installeret hvis der bliver givet betydelige offentlige tilskud.

Det førende land er derfor Tyskland hvor staten betaler 2,40 kroner pr. kilowatt-time. Og det har ifølge bladet Ingeniøren (9. marts 2007) ført til at man nu opfører et solcelle-værk på ikke mindre end 40 megawatt i Waldpolenz øst for Leipzig.

Værket er anlagt på en tidligere militærbase og fylder 40 hektar. Til gengæld vil det producere strøm til 3.000 familiers behov, og man har beregnet at prisen kun bliver cirka 1,20 kroner pr. kilowatt-time når alle udgifter er taget med.

Produktionen stiger stærkt

Alt taler for at prisen vil falde i de kommende år fordi efterspørgslen efter solceller stiger stærkt.

Solcellernes samlede produktion dækkede i 2006 kun 2,7 gigawatt-timer, svarende til 8 procent af det danske elforbrug (Financial Times, 4. april 2007). Men allerede i 2010 vil solcellernes produktion være fire gange så stor som i 2006. Og i 2015 skønner bladet at produktionen vil ligge på over 80 gigawatt-timer.

Denne øgede produktion vil kunne føre til en rationalisering og udvikling af nye materialer, der vil kunne få prisen til at falde kraftigt – akkurat som vi har kunnet se det med for eksempel computere og lommeregnere.

EU vil derfor have god grund til at interessere sig for solceller selvom de i øjeblikket ikke er rentable.