ARTIKLER


Abortmodstandere vejrer morgenluft

Et snævert flertal i det litauiske parlament godkendte kriminalisering af abort ved førstebehandlingen i december. Konservative og religiøse kræfter truer med at gøre lovforslaget til tema i valgkampen.
Af Åge Skovrind
22. marts 2008

En kriminalisering af abort er på dagsordenen når Sejmen – det litauiske parlament – indleder sin forårssession den 10. marts. Loven blev med tre stemmers flertal godkendt ved førstebehandling lige før jul. Forslaget har vakt bestyrtelse og har skabt hidsig debat i medierne. Ganske vist blev forslaget vedtaget på et møde hvor de fleste parlamentsmedlemmer var taget på juleferie, men hverken den politiske opposition eller kvindegrupper i landet vil udelukke at loven kan blive vedtaget.

»Denne lov sætter os tilbage til middelalderen. Den krænker kvindens ret til at bestemme over sin egen krop, hvornår og hvor mange børn hun vil have,« siger Marija Ausrine Pavilioniene fra den socialdemokratiske gruppe i Sejmen.

Tema i valgkampen

Pavilioniene frygter at det forestående parlamentsvalg til oktober kan få en uheldig indflydelse når Sejmen skal tage stilling til lovforslaget.

»Diskussionen er i fuld gang, der har været diskussioner i tv og radio, og de fleste kvinder er modstandere af forslaget. Men vi er et katolsk land med traditionelle familieværdier, og kirkens holdning vil spille en rolle når politikerne skal tænke på deres genvalg til oktober. Jeg håber ikke at valgkampen vil påvirke dette spørgsmål,« siger hun til NOTAT.

Esmeralda Kuliesyte fra den litauiske organisation for familieplanlægning og seksualvejledning er aktiv i kampagnen mod forslaget. Hun fortæller at religiøse og konservative kræfter fører sig aggressivt frem.

»Forslagsstillerne har truet med at de vil gå ud i valgkredsene og til menighederne og fortælle hvem der stemmer imod loven. Selv nogle kvindegrupper støtter den nye lov, og den 13. januar (litauisk mindedag: årsdagen for sovjetiske troppers angreb på tv-stationen i Vilnius i 1991, 13 dræbte, red.) blandede ærkebiskoppen sig i diskussionen da han på et møde i parlamentet sagde at her i landet skal vi respektere livet før fødslen,« siger Esmeralda Kuliesyte.

Skrappere end i Polen

Hvis forslaget vedtages, vil abort blive forbudt i næsten alle tilfælde. Der er kun to undtagelser, nemlig når graviditeten indebærer risiko for kvindens liv, og i tilfælde af voldtægt. Dermed er forslaget endnu skrappere end i Polen, hvor der også gælder en undtagelse hvis fosteret er skadet.

Ophavsmanden bag forslaget er Valdemar Tomaszewski fra det polske mindretal i Litauen. Det er tredje gang han fremsætter forslaget. I 2005 afviste parlamentets juridiske afdeling forslaget, bl.a. med henvisning til kvinders ret til selvbestemmelse og at det var udtryk for religiøs diskrimination. Forslaget skal nu diskuteres i parlamentets sundheds-, menneskerettigheds- og retsudvalg, samt i børne- og familiekommissionen. Derefter bliver det fremlagt i parlamentet.

Hvis det vedtages, bliver Litauen det fjerde land i EU som kriminaliserer abort. De tre andre er Polen, Irland og Malta.

Ændret mentalitet

Ifølge Marija Ausrine Pavilioniene er forslaget et udtryk for en ændret mentalitet i Litauen. »Traditionelle, ikke-europæiske værdier, som homofobi og accept af udnyttelsen af kvinder, er kommet tilbage«, siger hun og ser dette som et negativt tilbageslag i modsætning til Litauens medlemskab af EU, NATO og Schengen-samarbejdet – og bestræbelserne på at komme med i eurosamarbejdet.

»I parlamentet snakker man nu mere om familieværdier – det betyder værn om ægteskabet og diskrimination af enlige. Der er kommet mere had og intolerance, også i medierne. Overfald på homoseksuelle er et af de konkrete udtryk for dette,« siger hun og konkluderer: »Vi er tilbage i den provinsielle way of life.«

Selv skal Pavilioniene snart stå skoleret i den parlamentariske kommission for procedurer og etiske spørgsmål. Det skyldes at hun i forbindelse med et forslag om seksualundervisning i skolerne konstaterede at udtalelser fra visse medlemmer af parlamentet afslørede at de var uvidende om videnskabens resultater vedrørende reproduktion.