ARTIKLER


Faglig konflikt uden facit

Domstolens afgørelse i Viking Line-sagen har ført til forlig.
Af Staffan Dahllöf
24. april 2008

Spørgsmålet om finske søfolk måtte strejke for at forhindre færgen Rosellas udflagning til Estland – og for at forhindre den løndumping der var konsekvensen, får aldrig et endeligt svar.

Efter EF-domstolens afgørelse i Viking Line-sagen har parterne indgået et forlig, og er blevet enige om at afbryde den retslige strid.

Hvad forliget går ud på, er hemmeligt.

Sagen fik stor omtale da EF-domstolen i december sidste år meddelte at strejkeretten er en grundlæggende, men ikke en uindskrænket ret i EU. En uge senere faldt dommen i Vaxholmsagen hvor dommerne strammede fortolkningen af konfliktretten yderligere.

Viking Line-sagen blev rejst i en engelsk domstol hvor den også skulle afsluttes efter EF-domstolens vejledende besked. Men det vil altså alligevel ikke ske.

Sagen var beskrevet i NOTAT nr. 1198, en kortfattet pressemeddelelse om forliget kan læses på den Internationale Transportarbejder-Føderations (ITF) hjemmeside itfglobal.org