ARTIKLER


Færre aborter på verdensplan

Især i lande med fri abort er antallet på vej ned. Det viser den første globale oversigt siden 1995. Den største ændring er sket i Østeuropa
Af Åge Skovrind
23. marts 2008

Antallet af provokerede aborter faldt på globalt plan fra næsten 46 millioner til under 42 millioner mellem 1995 og 2003. Faldet var mest markant i Østeuropa, hvilket falder sammen med et stærkt stigende brug af prævention i dette område. Det fremgår af rapporten »Induced Abortion: Rates and Trends Worldwide« fra Guttmacher Institute og Verdenssundhedsorganisa­tionen WHO. Rapporten blev offentliggjort 13. oktober 2007 i lægetidsskriftet The Lancet.

For hver 1.000 kvinder i alderen 15-44 år skønner man – i 2003 – at 29 kvinder har haft en abort, mens abortkvo­tien­ten i 1995 kun var 35.

Faldet har været mest markant i Østeuropa hvilket i denne sammenhæng også omfatter Rusland og andre lande som tidligere var en del af Sovjetunionen, men ikke de baltiske lande. Samlet faldt antallet af aborter pr. 1.000 kvinder mere (fra 39 til 26) i de udviklede lande hvor abort som hovedregel er lovlig og sikker, end i udviklingslandene hvor indgrebet ofte sker illegalt og under usikre forhold (fra 34 til 29). Bemærkelsesværdigt er det at abortkvotienten i det store og hele var den samme i udviklede og udviklingslande – 26 og 29 – selv om abort i vid udstrækning er illegal i udviklingslandene. De sundhedsmæssige konsekvenser er imidlertid meget forskellige, eftersom abort generelt er sikker i de lande hvor det er tilladt, og for det meste usikker i de lande hvor det er forbudt.

Lavest i Vesteuropa

Den laveste abortkvotient i verden er i Vesteuropa (12 pr. 1.000 kvinder i alderen 15-44 år) hvor tilbud og brug af prævention er udbredt, og hvor der generelt er nem adgang til sikker abort. Vesteuropa omfatter her Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Schweiz. I Nordeuropa lå kvotienten på 17. Det omfatter de skandinaviske og de baltiske lande, samt Irland og Storbritannien.

I Danmark fik 12,2 kvinder ud af 1.000 mellem 15 og 49 år abort i Danmark i 2006. Tallet er generelt faldende, men hos de unge mellem 15 og 24 år er antallet vokset.

Højest i Østeuropa

Den største ændring er sket i Østeuropa – hvor abort stort set er tilladt og sikker. Her er der sket et dramatisk fald: Fra 90 aborter pr. 1.000 kvinder i 1995 til 44 i 2003. Denne udvikling er gået hånd i hånd med at prævention er blevet meget mere udbredt. I Sovjettiden var familieplanlægning karakteriseret af en begrænset adgang til prævention, kombineret med fri adgang til abort uden store økonomiske omkostninger. Siden da har internationale donorer og regeringsprogrammer resulteret i mere oplysning om og bedre adgang til prævention.

Trods det kraftige fald ligger Østeuropa stadig i toppen af abortstatistikken sammenlignet med andre regioner. Et udtryk for dette er at der var flere aborter end nyfødte i 2003 (105 aborter for hver 100 nyfødte). På verdensplan var der 31 aborter for hver 100 nyfødte.

Prævention redder liv

Rapporten har især fokus på de sundhedsmæssige konsekvenser af usikre aborter, det vil sige aborter som enten udføres af ukvalificerede personer og/eller under forhold der ikke lever op til en minimal sundhedsstandard.

»Næsten halvdelen af alle provokerede aborter er usikre og udgør en alvorlig risiko for kvindens liv og sundhedstilstand. Hvert år dør omkring 70.000 kvinder på grund af usikre aborter, og yderligere fem millioner får varige eller midlertidige lidelser,« konstaterer doktor Paul F.A. Van Look, direktør for WHO’s afdeling for reproduktiv sundhed og forskning. Hans konklusion er:

»Vi må imødekomme det uløste behov for prævention hvis vi skal se et yderligere fald i abortkvotienten, særligt i de afrikanske lande syd for Sahara hvor brugen af prævention er lille og dødeligheden på grund af usikker abort er høj, sammenlignet med andre regioner.« u

Kilde: http://www.guttmacher.org/media/nr/2007/10/11/index.html