ARTIKLER


Fyrster og godsejere scorer kassen

De fleste af skatteydernes penge til direkte støtte til landbrug går til ekstra indkomst for milliardærer, kongelige, fyrster, baroner, grever og godsejere. Hvis blot man skar i støtten for 4,3 procent af modtagerne, ville man spare mere end 40 procent.
Af Erling Böttcher
26. juni 2008

At de almindelige europæiske skatteydere betaler dyrt for den fælles landbrugsstøtte, er almindelig kendt. Mindre kendt er det at den største del af støtten, den direkte indkomststøtte, slet ikke går til den almindelige landmands overlevelse. De fleste af disse penge går i stedet til at hjælpe med ekstra indkomst til milliardærer, kongelige, fyrster, baroner, grever og godsejere.

På hjemmesiden Farmsubsidy.org kan man løbende følge med i hvilke lande, som offentliggør alle tallene om landbrugsstøtte. Indtil videre er der kun 5 ud af 25 lande som får topkarakter for at offentliggøre det hele.

Et af landene er Danmark. Her kan man nu se tallene for 2000-2006. Over disse år er der i Danmark udbetalt mere end 71 milliarder i landbrugsstøtte. Pengene er gået til i alt 118.543 modtagere. Det giver et gennemsnitligt beløb på 600.000 kroner i samlet støtte over disse seks år.

Men hvis man tror gennemsnitstal siger noget som helst i denne sammenhæng, må man tro om igen.

Danmarks rigeste mand får hjælp

Et dyk i tallene afslører en enorm ulige fordeling. Ti procent af modtagerne fik således næsten halvdelen af pengene, nemlig 47 procent. De øvrige 90 procent måtte deles om de resterende 53 procent af støtten.

To af de danske journalister som er med i samarbejdet om Farmsubsidy.org, Brigitte Alfter og Nils Mulvad, har gravet i tallene og skrevet om støtten til f.eks. Danmarks rigeste mand Mærsk McKinney-Møller og prins Joachim af Schackenborg (se artiklen »Multimillioner på kontanthjælp«).

I andre lande har historien været den samme. Østrig er et af de lande som har afvist at offentliggøre navne og tal på landbrugsstøtten, men det lykkedes alligevel sidste år en avis at få fingre i tallene og afsløre en historie om prinser og baroner med skatteyderstøtte.

Topscoreren er fyrsten af Liechtenstein, Hans Adam 2, som modtog intet mindre en 12,7 millioner kroner, alene i året 2006. Fyrsten, hvis fulde navn er Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein, ejer banken LTG Group og anslås at have en personlig formue på over 18 milliarder.

Skandalen fuldendes af at fyrsten ikke engang er borger i EU, selv om det altså er skatteborgerne i EU der betaler støtten til ham.

Den andenstørste modtager er Baron Paul Waldbott-Bassenheim som fik 8,2 millioner i 2006.

Den britiske dronning

I England har den britiske regering hidtil modstået presset for at offentliggøre modtagerne. Det er dog kommet frem at for eksempel den engelske dronning Elizabeth hvert eneste år modtager 4,3 millioner kroner for godset Sandringham, samt 1,5 millioner for jordbesiddelserne rundt om slottet Windsor.

Skær i »baron- og godsejerstøtten»

Med en så skæv fordeling af den direkte indkomststøtte er det oplagt at skære fra toppen, så at sige lægge et loft over hvor meget støtte den enkelte kan opnå.

Kommissionen har været fremme med et sådant forslag om at føre kniven imod »baron- og godsejerstøtten«. Selv om Kommissionen foreslog et højt loft på 2,2 millioner kroner i indkomststøtte fik forslaget en krank skæbne (se artikel side 18).

I debatten har der også været mere vidtgående forslag fremme. Mest vidtgående er den EU-kritiske gruppe i EU-Parlamentet, ID-gruppen, som mener at loftet burde sættes så lavt som 40.000 eller 50.000 euro, hvilket svarer til 300.000 kroner eller 372.500 kroner.

Ifølge ID-gruppens beregninger, som ses i tabel 1, ville et loft på 300.000 danske kroner alene i Danmark betyde at man kunne spare næsten halvdelen af støttepengene selv om kun de rigeste 14,4 procent af støttemodtagerne ville blive ramt af loftet.

Det samme billede gælder for hele EU – hvor man kunne spare en tredjedel af pengene med et spareforslag som kun ville ramme 1,68 procent af støttemodtagerne.

Så meget får de store landmænd Efterhånden som flere og flere lande offentliggør alle deres tal, kan man vente flere lignende historier. Jack Thurston fra Farmsubsidy.org har for eksempel fundet frem til at:

  • I England går 80 procent af støtten til 28 procent af modtagerne.

  • I Frankrig går 73,7 procent af støtten til 30,8 procent af modtagerne.

  • I Italien går 70,3 procent af støtten til 10,6 procent af modtagerne.

  • I Polen går 39,6 procent af støtten til 5,6 procent af modtagerne.

  • I Spanien går 81,5 procent af støtten til 22 procent af modtagerne.

  • I Tyskland går 68,6 procent af støtten til 17,7 procent af modtagerne.

Hvis man skar fra toppen

Hvis ingen fik over 300.000 danske kroner i støtte, ville det i Danmark betyde, at 14,4 procent af modtagerne ville blive ramt, men hele 48,4 procent af støtten ville blive sparet.

I EU som helhed ville kun 4,3 procent af modtagerne blive ramt, men besparelsen ville være på 42,5 procent.

Beregningen er foretaget af økonom Roman Izdebski, der er ansat i ID-gruppen i EU-Parlamentet – den gruppe, som Junibevægelsen er medlem af. Den bygger på 2004-tal – før de 12 nye lande blev medlemmer.