ARTIKLER


Ingen særskilt støtte til kvindelige iværksættere

Den norske regering har netop præsenteret en handlingsplan for kvindelige iværksættere, men allerede inden præsentationen blev et af elementerne taget ud af hensyn til EU’s regler.
Af Luise Hemmer Pihl
23. marts 2008

Det var meningen, at 40 procent af midlerne til fremme af oprettelse af nye virksomheder skulle være øremærket til kvindelige iværksættere. Ordningen skulle træde i kraft straks og vare til 2013.

Men Norge er medlem af EØS og dermed af EU’s indre marked. Det betyder, at ESA (European Surveillance Agency, Det Europæiske Overvågningsagentur), skal holde øje med, at Norge ikke vedtager love, som strider mod det indre marked.

Og i sagen om støtteprogrammet NyVekst modtog den norske regering et brev fra ESA, hvori det blev forlangt at ordningen med at give kvinderne en fortrinsstilling ved ansøgninger udgik.

»Gamle mænd«

Sagen har vakt harme blandt EU-modstandere og -kritikere. En leder i Nationen som er den førende EU-kritiske avis i Norge, opfordrer den norske regering til ikke at underkaste sig »de gamle mænd i ESA« i denne sag.

Men også Grete Berget, tidligere socialdemokratisk ligestillingsminister og nuværende generalsekretær i den norske Europabevægelse, er rigtig ked af det. Hun mener dog at der må være en udvej og henviser til en landbrugsstøtteordning i Sverige som skal hjælpe kvinderne frem.

Kvindelige professorer

Det er ikke første gang at den norske regering har problemer med EU-reglerne for positiv særbehandling af kvinder.

I januar 2003 bestemte EFTA-domstolen, at Oslo universitet ikke måtte øremærke stillinger med henblik på at få flere kvindelige professorer.

Norge er ikke medlem af EU, men på grund af sit EFTA-medlemskab er landet i en vis udstrækning bundet af reglerne for EU’s indre marked. Og her er den fri konkurrence et af de grundlæggende principper.

Derfor forbød EFTA-domstolen universitetets planer om at reservere en håndfuld professorstillinger for kvinder.

Baggrunden var, at kun 13 procent af universitetets professorer var kvinder. Derfor havde universitetet øremærket otte stillinger til kvinder og havde planer om yderligere tre.

Prøver igen

Universiteterne i både Oslo og Bergen har imidlertid taget spørgsmålet op igen og mener nu at have en god sag. Det ser nemlig ud til at man gerne må øremærke stillinger for kvinder, efter at EU’s rammedirektiv for ligebehandling er ændret ved at FN’s kvindekonvention er blevet inkorporeret i lovgivningen. Det åbner for, at man kan opslå stillinger specifikt for kvinder for at forbedre balancen blandt videnskabeligt ansatte.

Ordningen skal imidlertid være midlertidig og skal bortfalde når målene på området er opnået.

I dag er andelen af kvindelige professorer ved Oslo universitet 21 procent, og målet er 35 procent. Der er 37 procent kvindelige førsteamanuenser, og målet er 50 procent. Begge mål skal nås inden 2009.